V Hradci Králové se parkuje nejlépe - ukázal to celorepublikový průzkum

Nejlépe se parkuje v Hradci Před několika dny uveřejnila nezávislá pražská agentura Empirica s.r.o. své výsledky průzkumu týkajícího se porovnání podmínek parkovacích systémů ve středně velkých městech České republiky. Průzkum proběhl mezi městy Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Karlovy Vary, Chomutov, Ústí nad Labem, Zlín, Plzeň, Opava, Jihlava, Olomouc a České Budějovice. S ohledem na zadání tedy nezahrnuje situaci v Praze, Brně a Ostravě. Výsledky průzkumu jsou více než zajímavé a přinášejí jasná fakta o tom, jak si stojí tolik diskutovaný parkovací systém ISP v Hradci Králové. Analýzy ukázaly, že je v průměru čtvrtým nejlevnějším systémem v ČR.

Město výsledky průzkumu vnímá jako zadostiučinění

"Pro vedení města znamenají výsledky tohoto průzkumu určité zadostiučinění. Je to pohled zvenčí, pohled nezaujatý a racionální. V Hradci se bohužel, díky naší neschopnosti komunikovat, ze standardního řešení dopravy v klidu s nadčasovým významem stal bohapustý a primitivní politický problém s fatálními dopady.  Snad tento výzkum oprostí Hradečany od špatné nálady a už společně budeme pracovat na vyladění a zjednodušení celého systému tak, aby nám všem byl příjemný a užitečný,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Platbu pomocí SMS najdete jen v Hradci Králové a třech dalších městech

Z celkem dvanácti sledovaných měst byla nejnižší cena za parkování podléhající platbě v parkovacím automatu zjištěna v Ústí nad Labem. Za první hodinu zde řidiči zaplatí v průměru 10 korun, v Hradci Králové pak 15 korun, což zařazuje město na čtvrté místo s nejnižší cenou a hluboko pod celorepublikový průměr, který činí 21 korun. Hlouběji do peněženky, tedy více než pro dvacetikorunu, musí sáhnout obyvatelé a návštěvníci Plzně, Opavy, Jihlavy a Zlína. V Karlových Varech se průměr vyšplhal až na 25 korun.  Přičemž platbu pomocí zaslání textové zprávy z mobilního telefonu nabízí pouze čtyři města. Vedle Hradce Králové lze službu využít jen v Českých Budějovicích, Chomutově a Ústí nad Labem.

ISP a.s. ani další soukromí provozovatelé nejsou ti nejdražší

Z provedeného průzkumu dále vyplynula skutečnost týkající se rozdílů mezi provozovateli parkovacích systému. Je více než zajímavé, že ve městech, kde spravuje parkovací systém soukromá firma na základě smlouvy s městem (ISP a.s. v Hradci Králové, ACTIV Parking s.r.o. v Liberci nebo Jihočeská parkovací s.r.o. v Českých Budějovicích), se nepotvrdilo, že by výše parkovného musela být vyšší než tam, kde poplatky vybírá město nebo jím zřízená organizace. Ve zkoumaných městech naopak vykazují tři soukromé firmy podprůměrnou výši parkovného.

Hradec jako jediné město vydává přenosné parkovací karty a chce za ně podprůměrné ceny

Rozpětí cen za roční rezidentní parkovací kartu na první vozidlo je velmi široké. Zatímco v Karlových Varech jsou karty vydávány obyvatelům bezplatně po splnění všech náležitostí, v Liberci či Zlíně vyjde karta v průměru na 2000 korun.  Ve většině měst se cena za roční rezidentní kartu pohybuje v intervalu 1000 – 1500 korun. Je třeba zmínit, že v Hradci Králové se jako v jediném městě vydávají přenosné rezidentní parkovací karty, a to v průměru za 1135 korun. Karty rezidentů tady nejsou vázané na konkrétní vozidlo a registrační značku jako v ostatních městech.  Stejná výhoda zde platí i pro abonenty. Průměrná cena abonentní karty v Hradci Králové činí 8280 korun a zařazuje opět parkovací systém ve městě jako čtvrtý nejlevnější s cenou pod celorepublikovým průměrem, který je 9240 korun.  Průzkum dále jasně odhalil, že v téměř polovině středně velkých městech zaplatí abonenti více než 10 000 korun za první kartu, v Plzni a Karlových Varech dokonce okolo 15 000 korun.

Hradec buduje nejvíce nových záchytných parkovišť a parkovacích domů

Přestože parkování trápí drtivou většinu středních a větších českých měst, intenzita budování nových parkovacích míst je velmi různá. Nejvíce nových parkovacích míst vybudovaných za posledních pět let bylo vybudováno v Hradci Králové – celkem 1057 parkovacích míst, z nichž téměř o polovinu se postaral soukromý provozovatel ISP a.s., který ve městě spravuje na základě koncesní smlouvy městský parkovací systém. Stále pouze jen v polovině zkoumaných měst jsou k dispozici parkovací místa na záchytných parkovištích u MHD nebo parkovací domy.

Výhodu v tomto případě pocítí zejména návštěvníci Hradce Králové. Město disponuje tzv. parkovišti P+R, na kterých řidič za první den parkování nezaplatí vůbec nic! V ostatních městech se za tento druh parkovaní platí. Příkladem třeba ve Zlíně je to 25 korun za den, v Karlových Varech dokonce 250 Kč. Pardubice nebo Olomouc se pohybují na středu a za celodenní parkování utratí řidič 100, respektive 90 korun. Ceny za stání v parkovacích domech se dle analýzy pohybují od 5 do 35 korun za první hodinu stání, přičemž parkovací systém ISP je i v této oblasti s 15 korunami čtvrtý nejlevnější.

Veškeré údaje v této tiskové zprávě čerpají z výsledků průzkumu agentury Empirica s.r.o.

Markéta Baldrychová, referentka KP

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty