Tříkráloví koledníci zavítali i na magistrát

Tříkráloví koledníci zavítali na magistrát Českou republikou křižuje letos na 14 tisíc kolednických skupinek. Jedna z nich přišla kolem desáté hodiny dopolední koledovat i hradecký magistrát. Do ulic města jich vyšlo 6. ledna na šedesát.

V loňském roce Hradečané vhodili do kasiček zhruba 147 300,-Kč. Na Královéhradecku se vybralo celkem 363 624,-Kč. Podobný obnos očekává ředitelka Oblastní charity Aneta Maclová i v roce letošním.

Ráno žehnal králům a královnám v královéhradecké katedrále sv. Ducha pomocný biskup a administrátor diecéze Mons. Josef Kajnek.

„Koledníci se vydali do ulic přímo z katedrály sv. Ducha a sbírku ukončí zhruba v 16 hodin. V Hradci Králové koledujeme již potřinácté,“ dodává Maclová.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Výnos sbírky v rámci republiky činí zpravidla něco mezi 45 - 60 miliony korun a je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka má ustálená pravidla a jejím pořadatelem je Charita Česká republika.

V budově magistrátuKoledníci v budově magistrátuImage

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty