Testy prověřily znalosti žáků, hradecké školy obstály

[12. září 2017]  Necelá tisícovka žáků pátých tříd hradeckých základních škol se zapojila do projektu „Národní testování 5“. Testy, které zpracovala a vyhodnotila společnost Scio, prověřovaly úroveň výuky českého jazyka a matematiky na základních školách v celé republice. Podle výsledků analýzy si hradečtí školáci v těchto srovnávacích zkouškách poradili nadprůměrně dobře. 

Testování se provádělo v dubnu 2017 a vedle češtiny a matematiky bylo jeho součástí i prověření obecných studijních předpokladů žáků. „Smyslem projektu je monitorovat výsledky výuky na základních školách na konci prvního stupně. Získaná data přinesou školám, respektive městu jako zřizovateli informace o jejich silných a slabých stránkách, doporučení pro případnou úpravu systému výuky,“ řekl Milan Jaroš, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast školství.

Z hradeckých škol bylo v rámci testování zpracováno 2.459 testů od 882 žáků. Celého testování v rámci republiky se zúčastnilo 14.349 žáků ze 446 škol. Ve srovnávacích testech si žáci 5. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové poradili nadprůměrně dobře. „Nejlépe vyřešili test z matematiky, nejtěžším pro ně byl test z českého jazyka,“ přiblížila výsledky Alena Synková, vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu. „I když je na testovaných školách studijní potencionál v průměru využíván v rámci možností žáků, je třeba se na tuto oblast zaměřit a analyzovat ji se znalostí místních poměrů, jakou je například struktura žáků, pedagogického sboru či jiných charakteristik školy, které mohou mít na výsledky testování vliv,“ doplnila Synková.

Město Hradec Králové zřizuje na svém území celkem 17 základních škol, které navštěvuje 7.707 žáků.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty