Světlo jako lék? Lesníci ho naordinují dubům

Ilustrační foto Přestože v přírodní památce Černá stráň v novohradeckých lesích ustoupí část 170 let starých dubů svým potomkům, zásah bude mít podle lesníků na les kladný vliv. Lesníci jsou přesvědčeni, že prosvětlením lokality se podaří zachovat původní a místní typ dubu.

Městské lesy Hradec Králové chystají v malé části Černé stráně obnovu dubového porostu, která bude spočívat ve vytěžení vybraných starých stromů. Tím se umožní rozvoj mladých doubků živořících pod jejich korunami. Za současné situace jim totiž v růstu brání především nedostatek světla způsobený zastíněním prostranství letitými duby. O situaci se mohou přesvědčit i návštěvníci této lokality. Pod starými duby se mladým doubkům nedaří, kdežto vedle v oplocence, kde je dostatek světla, rostou doslova jako z vody. Čím dál od okraje starého porostu stojí, tím jsou vyšší. Chystaným zásahem se lokalita prosvětlí a mladé stromy dostanou vhodné podmínky k životu.

„Jedná se o malou plochu, asi 50 krát 20 metrů. Chceme tady dalším generacím zachovat tento původní a místní ekotyp dubu. Potřebuje hodně světla, a kdybychom tento zásah neudělali, tak by zastíněné stromečky krněly, zůstávaly stejně vysoké, nebo dokonce zašly. Je zde sluneční i srážkový deficit, a pokud se lokalita neosvětlí, tak mladé stromky nemají šanci přežít. Proto je chystaný zásah nutný,“ prohlásil Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové. „Prioritně nám nejde o dřevo, to je z velké části poškozeno. Jde o zachování původního ekotypu dubu na tomto místě,“ vysvětlil. Dodal, že proměnu uvedené části přírodní památky plánují na příští zimu.

Zajímavostí je, že původní ochrana Černé stráně a nedaleké Síťovky vznikla za druhé světové války. Důvodem byla snaha zabránit vytěžení a odvezení dřeva z těchto lokalit do Německa, aby nemohlo sloužit k válečným účelům. Tehdy šlo především o smrky a borovice, tedy stromy s rychle rostoucím dřevem. Žádost lesníků o obnovu porostu na Černé stráni má nyní na stole odbor životního prostředí krajského úřadu.

„Správní řízení se vede ve věci povolení činnosti ve zvlášť chráněném území. Jedná se o odtěžení části dubového porostu, který je zde přítomen, za účelem zajištění přirozené obnovy. V souladu s plánem péče zde budou pokáceny i jehličnaté dřeviny. Rozhodnutí vydáme do třiceti dnů,“ řekl vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Miloš Čejka.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty