Pád hradby neohrozil zdraví ani životy občanů

Zřícené hradby 26.březen Krátce před sobotním polednem došlo k sesuvu části městské hradby v centru Hradce Králové u Adalbertina na třídě ČSA. Na místo byli ihned přivoláni hasiči, kteří pomohli vyprostit tři zavalená vozidla a prostor zajistili tak, aby nedošlo k žádné další majetkové či zdravotní újmě občanů. V pondělí posoudí celou záležitost objednaný statik.

Došlo k poškození tří vozidel, která parkovala na parkovišti pod zdí, jež se na auta sesunula. Krátce po pádu zdi dorazili na místo pracovníci odboru správy majetku města společně se zástupcem Technických služeb města Hradec Králové. Ti informovali na místě poškozené o dalším postupu a pořídili potřebnou fotodokumentaci pro další šetření.

„ Jde o historickou městskou hradbu, která byla součástí původního opevnění, avšak nejevila žádné vnější známky poškození. I když jde o nepříjemnou událost, nedošlo naštěstí k žádné újmě na lidském zdraví,“ vyjádřil se na místě krátce po sesuvu primátor Zdeněk Fink.

Událost bude prošetřena v součinnosti s příslušníky Policie ČR, kteří také dorazili na místo krátce po sesuvu. Prostor je střežen strážníky královéhradecké městské policie, kteří vyzývají občany k opatrnosti na místě.

„Žádáme občany, aby se nepřibližovali bezprostředně k místu sesuvu a aby respektovali ochranné značení v prostoru parkoviště u hradby i nad ní,“ upozorňuje Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové.

Městské hradby v Hradci Králové procházejí postupnou rekonstrukcí. V současné době probíhají práce na hradbách pod kanovnickými domy.

Pád části hradby u Adalbertina v Hradci KrálovéPád části hradby u Adalbertina v Hradci KrálovéPád části hradby u Adalbertina v Hradci KrálovéPád části hradby u Adalbertina v Hradci KrálovéPád části hradby u Adalbertina v Hradci Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty