Slavnostní zahájení činnosti NOMIA a den otevřených dveří

NOMIA [9. únor 2015]  Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA pomáhá hlavně lidem, kteří se stali oběťmi domácího násilí nebo jiné trestné činnosti a také týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a mládeži do 18 let. I vztahové komplikace po rozvodu a konflikty mezi rodiči, které s nimi musí děti prožívat, vedou mnohdy k tomu, že rodiny vyhledají naše služby. Naše pomoc je pro klienty bezplatná a poskytuje ji tým odborně vyškolených psychologů a sociálních pracovníků. 

„Dvanáct fungovala Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum jako součást mezinárodní humanitární organizace ADRA. Nyní se tato pobočka v rámci svého dalšího rozvoje osamostatnila a od 1. ledna 2015 se z ní stala NOMIA, z. ú.  Strategií ADRA v České republice je totiž hlavně budování a udržování dobrovolnických center a nikoliv sociální služby. A protože právě NOMIA se svým zaměřením už od prvopočátku vymykala, nabídla nám ADRA toto osamostatnění, abychom se mohli i nadále rozvíjet,“ uvedla koordinátorka prorodinných aktivit Dita Balcarová. „Při této příležitosti jsme v pátek 30. ledna uspořádali slavnostní setkání. Symbolickou pásku přestřihla Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové a zastupitelka Královéhradeckého kraje. Naše pozvání přijali též zástupci magistrátu, Městské policie HK, Probační a mediační služby, Oblastní charity, občanského sdružení Salinger a dalších organizací a institucí, s nimiž NOMIA spolupracuje. Z Prahy k nám přijeli pan Michal Čančík - ředitel ADRA o. p. s. a Ing. Mikuláš Pavlík - předseda správní rady ADRA, o.p.s.,“ Dodala Dita Balcarová. Program setkání obohatil svými písněmi folk-rockový zpěvák Jindřich Černohorský. Po skončení oficiálního programu si zájemci mohli prohlédnout prostory, v nichž Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA působí, a dozvědět se více o jejich službách.Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty