Školka v Podzámčí bude v souladu se zákonem

Ilustrační foto Město Hradec Králové opět čelí správnímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten zahájil přezkum postupu města ve věci přípravy výstavby mateřské školy v lokalitě Podzámčí, kterou řeší zastupitelstvem schválená a podepsaná smlouva z loňského května. O čtyři měsíce později se totéž zastupitelstvo shodlo na ukončení smlouvy. Druhý účastník smlouvy na ukončení svým podpisem zatím nereflektoval. Cílem nového vedení města, které se smlouvou zabývalo ještě před oznámením o řízení, chce objekt pro sto dětí v lokalitě Podzámčí vybudovat podle všech platných zákonů.

Město uzavřelo dne 25. 5. 2010 trojstrannou smlouvu s FATO a.s. a FATO invest a.s. o spolupráci při přípravě výstavby mateřské školy. Smlouvě předcházelo předložení záměru směny pozemků směnnou formou za jiný pozemek ve městě s firmou FATO invest, jež se stala vlastníkem dotčeného pozemku. Směna pozemků proběhla zákonným způsobem a oslovený znalec neshledal v této operaci žádné pochybení. Nutno dodat, že celá operace prošla řádně orgány města.

V květnu uplyne rok od podpisu trojstranné smlouvy o spolupráci při přípravě výstavby MŠ v lokalitě Podzámčí. Součástí smlouvy bylo i zahájení provozu školky od 1. 9. 2011, což se váže k nejzazšímu termínu získání stavebního povolení 31. 5. 2010. Zde došlo k časovému posuvu 6 měsíců, což zpochybňuje termín 1. 9. 2011, jak uvádí smlouva.

Zářijové zastupitelstvo v tomtéž personálním obsazení a na základě dohody se společnostmi FATO invest a.s. a FATO a.s. schválilo dohodu o ukončení uvedené smlouvy podepsané v květnu. Město tím už na sklonku podzimu projevilo vůli od původní smlouvy odstoupit a řešit vzniklý problém jiným způsobem.

Pozemek je v regulačním plánu určený pro účely stavby mateřinky a lokalita má navíc deficit předškolních zařízení. Tato dvě fakta jsou rozhodující pro jednání a kroky, které budou v této věci dále městem podniknuty.

S ohledem na termíny pojící se s nástupem dětí do mateřinek na podzim jedná v této věci město aktivně s firmami FATO a.s., FATO invest a.s. o podpisu dohody o ukončení smlouvy o spolupráci.

V případě, že protistrany nepodepíší dohodu o ukončení a nebudou tak naplněny body smlouvy, má město připravenu náhradní variantu řešení. Finanční prostředky jsou v rozpočtu pro tento účel alokovány a případně je lze na náhradní variantu usnesením orgánů města přesunout.

Vedení města využije všechny zákonné a transparentní mechanismy k tomu, aby rodičům a jejich dětem začala sloužit v lokalitě plnohodnotná mateřská školka. Zároveň se distancuje od toho, že by jakkoliv mělo v dalších jednáních docházet k obcházení zákona.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty