Sklad oceli v Březhradě město nepodpořilo

Logo Zastupitelstvo města nepovažuje plánovaný projekt překladiště a skladu oceli v Březhradě pro město Hradec Králové za přínosný. Takové usnesení bylo přijato na zasedánívrcholného orgánu města v úterý 29. března 2011.

Stanovisko města však má pro tento případ pouze doporučující charakter. Podstatná část území, na kterém by provozovna měla vyrůst je v územním plánu vyčleněna jako funkční plocha pro výrobu a služby bez negativního vlivu na životní prostředí. Názor zastupitelů chtěla znát sama společnost Thyssen-Krupp Ferosta která hodlá areál postavit. Březhradští záměru od počátku nakloněni nejsou.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty