Seznam připravovaných, realizovaných nebo už ukončených projektů města v období 2014-2020

Projekty v přípravě

Název projektu Doba realizace Poskytovatel dotace
Benešova třída 2.-5. etapa - projektová dokumentace 2019/2020  -
Bezbariérové trasy 2018/2020 Úřad vlády
Cyklostezka Pouchov - Piletice 2018/2019 IROP - 1.2
Cyklostezka Pouchov (křižovatka) - Rusek 2015/2019 IROP - 1.2
IDS – Inteligentní dopravní systém 2020/2021 OPD - 2.3

Kybernetická bezpečnost - IT

2018 IROP - 3.2
Lávka přes Labe u Aldisu 2018/2019 IROP - 1.2
Centrum přírodovědného a technického vzdělávání v Hradci Králové 2021/2022 IROP - 2.4
Modernizace přestupního uzlu MHD u Fortny a rekonstrukce křižovatky 2019/2020 IROP - 1.2
Muzeum východních Čech 2018/2019 IROP - 3.1
Odlehčovací služba 2019/2020 IROP - 2.1
Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové 2018/2020

IROP - 1.2

Pražská 559 - stavební úpravy domu pro sociální bydlení 2018/2021

IROP - 2.1

Retenční nádrž nad Biřičkou Káťa

2018/2020 OPŽP - 4.3.2

Stezka pro chodce a cyklisty na sídliště Plachta

2019 IROP - 1.2
Stezka pro chodce a cyklisty  v ul. J. Černého (3. etapa) 2019/2020 IROP - 2.1
SUMP (plán udržitelné městské mobility) 2018/2019 OPZ
Ulice Husova - vybudování chodníků a zpevněných ploch ul. Husova 2018 IROP - 1.2
Úprava přechodů a přejezdů na křiž. Resslova-Průmyslová 2019 IROP - 1.2
Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „hučák" 2018/2019 IROP - 1.2
Výstavba chodníku v ul. Spojovací 2017/2018 IROP - 1.2
ZŠ Úprkova - modernizace infrastruktury 2019/2020 IROP - 2.4

ZŠ Svobodné Dvory - modernizace infrastruktury

2019/2020 IROP - 2.4
ZŠ Malšova Lhota - modernizace infrastruktury 2019/2020 IROP - 2.4
ZŠ Plotiště - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Bezručova - modernizace infrastruktury 2019/2020 IROP - 2.4
ZŠ Mandysova - modernizace infrastruktury 2019/2020 IROP - 2.4

Projekty v realizaci

Název projektu                                                                                       Doba realizace   Poskytovatel dotace 
Cyklotrasa - úsek most "Železňák - ZO Rozkvět míru" 2016/2018 Královéhradecký kraj
Generel veřejného osvětlení 2018/2020 OPZ - 4.1.1
Hasičská zbrojnice Březhrad 2017/2018 IROP - 1.3
Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky – "Skleníky" Třebeš 2016/2018 Královéhradecký kraj
Portál občana a komunikace s úřadem přes internet  2016/2018 IROP - 3.2
Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové   2017/2018 OPŽP - 3.4
Schodiště Bono Publico 2017 Ministerstvo kultury
Specifické agendové informační systémy 2017/2018 IROP - 3.2
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové  2017/2020 IROP - 3.3
Velkokapacitní cisterna Plácky 2018

Ministerstvo vnitra

JSDH Plácky 2018 Královéhradecký kraj
Velkokapacitní cisterna Třebeš 2018 Ministerstvo vnitra
JSDH Třebeš 2018 Královéhradecký kraj
ZŠ Josefa Gočára - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Kukleny - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ M. Horákové - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Nový Hradec Králové- modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Pouchov - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ SEVER - modernizace infrastruktury   2018 IROP - 2.4
ZŠ SNP - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Štefánikova - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Štefcova - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Jiráskovo náměstí - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4
ZŠ Habrmanova - modernizace infrastruktury 2018 IROP - 2.4

Ukončené projekty

Název projektu                                                                                       Doba realizace   Poskytovatel dotace
Digitální povodňové plány města HK a ORP HK 2016/2017 OPŽP - 1.4.3
Místní akční plán vzdělávání na území ORP HK 2016/2017 OP VVV
Oprava oken MMHK 2017 Ministerstvo kultury

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty