Senioři se počítačů bát nemusejí

Internet pro seniory Přes dvě stě seniorů bylo v pátek v ZŠ Jiráskovo náměstí odměněno diplomem za absolvování kurzu Internet pro seniory. V loňském roce se přednášky uskutečnily celkem na jedenácti základních školách na území města.

Kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalostí pro začátečníky a pro pokročilé. Seniory bezplatně vyučují žáci základních škol a to pod dohledem učitelů informatiky. Jde o formu osvědčeného mezigeneračního dialogu, což dokládá i velký zájem seniorů.

„Ze svého mladého lektora jsem nadšená,“ říká Naděžda Prokopová, jedna z čerstvých absolventek. „Nevěřili byste, jak mladý hoch dovede nesmírně trpělivě a tolerantně vysvětlovat a objasňovat tajemství počítačů. Dětem i učitelům patří veliké poděkování."

Účastníci školení, jimž je nezřídka i přes osmdesát let, se nejen naučí obsluhovat počítač, psát zprávy, ale i vyhledávat informace na internetu. Pokročilí pak mohou komunikovat se svými vzdálenými přáteli či příbuznými prostřednictvím e-mailu nebo chatovat, ale používat třeba i modernější technologie.

Další série projektu Internet pro seniory je připravována na jaro a bude vyhlášena včetně přesných pokynů k přihlášení prostřednictvím zpravodaje Radnice a internetových stránek města.

Základní myšlenkou projektu Internet pro seniory – seniorhk. cz je, naučit starší generaci používat informační a komunikační technologie a sblížit mladou generaci s generací starší. Partnerem projektu je statutární město,  jedenáct zdejších základních škol (Mandysova, Jiráskovo nám., Nový HK,  Sever, Bezručova, Úprkova, Kukleny, Plotiště, Štefánikova, J.Gočára, Svobodné Dvory) a samozřejmě senioři, žáci a v neposlední řadě pedagogové. Slavnostní zakončení 6. ročníku proběhlo 7. ledna 2011 v ZŠ Jiráskovo nám., kde byl předán certifikát 241 seniorům  a 188 žákům -  jejich učitelům .

Od začátku projektu  k dnešnímu dni bylo vyškoleno  2065 seniorů.

2004/2005   200 seniorů zapojeno bylo 8 ZŠ
2005/2006   200 seniorů zapojeno bylo 8 ZŠ 
2006/2007   200 seniorů zapojeno bylo 8 ZŠ
2007/2008   200 seniorů zapojeno bylo 8 ZŠ
2008/2009   460 seniorů zapojeno bylo 10 ZŠ
2009/2010   564 seniorů zapojeno bylo 11 ZŠ 

 

K projektu Internet pro seniory:
http://www.hradeckralove.org/urad/internet-pro-seniory

Přehled sociálních služeb pro seniory je na internetu:
www.hradeckralove.org/urad/seniori-1

Seniorští studenti si své juniorské učitele nemohli vynachválit:
Internet pro senioryInternet pro senioryInternet pro senioryInternet pro seniory

Základní škola Jiráskovo náměstí hostí úspěšné absolventy pravidelně. Tentokrát si pro ně navíc připravila dětskou operu Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka O dvanácti měsíčkách:

Internet pro seniory

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu předal zástupcům jednotlivých škol náměstek primátora Leoš Kučera:

Internet pro seniory

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty