Sanace zřícených hradeb odstartuje příští týden

Hradby v centru města Pod neustálým dohledem kamer je prostor, kde došlo minulý víkend ke zřícení části královéhradeckých městských hradeb. Sanační práce navržené statikem odstartují příští týden. Bezpečnost občanů zůstává i nadále prioritou, proto byl prostor ihned po zřícení označen ochrannou páskou a druhý den byly na místo dovezeny mobilní zábrany s viditelnými značkami.

„Městská policie Hradec Králové dohlíží na místo u Adalbertina pomocí kamerového systému, který monitoruje 24 hodin denně tento úsek a kontroluje, zda nedochází ke vstupu nepovolaných osob,“ informuje mluvčí městské policie Eva Čížková.

Na návrh statika budou v příštím týdnu strženy uvolněné části zdi kolem otvoru, jež vznikl sesuvem hradeb. Postupně pak bude rozšířený otvor po sesuvu uzavřen dřevěnými fošnami vsazenými za dřevěné trámy, jež budou vzepřeny kulatinami. Po celé délce otvoru budou navíc vyrovnány silniční panely, které zabrání případnému tlaku sesouvající se zeminy. Zbytek parkoviště zůstane dále za mobilním oplocením a bude přístupný.

Sanování a další opravy budou předmětem projektové dokumentace. Nejdříve musí proběhnout geodetické zaměření a geologické průzkumy. Postupně bude připravena projektová dokumentace a pak teprve stavební povolení. Lze předpokládat, že komplexní opravy se uskuteční až na jaře 2012.

I nadále však platí varování pro občany, aby nevstupovali do prostoru za mobilní zábrany.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty