Samolepky České resuscitační rady pomohou k záchraně životů

Samolepka Statutární město Hradec Králové se jako první v České republice připojilo k celostátnímu projektu České resuscitační rady „ZACHRAŇTE ŽIVOT“, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků pro záchranu lidského života: přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a provádění nepřímé srdeční masáže. Instruktážní samolepky s praktickým návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě se v průběhu září objeví v hradeckých autobusech a trolejbusech.

Mediální kampaň ČRR „Zachraňte život“ pro zlepšení výsledků resuscitací v České republice odpořil primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink a ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Miloslav Kulich. Samolepky se stručným návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě budou rozmístěny ve vozidlech městské hromadné dopravy, dále ve školních zařízeních a sportovních areálech zřizovaných magistrátem města.

 Samolepka Zachraňte život


Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu osob ročně. Nejčastější příčinou je závažné onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. Vlivem změn životního stylu, stresu, kouření a dalších rizikových faktorů však narůstá výskyt srdečních zástav u velmi mladých osob, včetně sportovců. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda nebude pomoc potřebovat sám. Poskytnutí pomoci je velmi jednoduché. Zavolání na linku 155 pomocí mobilního telefonu a provádění srdeční masáže musí zvládnout úplně každý, včetně větších dětí. Operátoři tísňové linky 155 zároveň volajícího provedou po telefonu správným postupem, než na místo přijede posádka záchranné služby. Zahájením resuscitace u člověka se srdeční zástavou, tedy ve stádiu klinické smrti, nelze nikdy nic pokazit. Je možné „pouze“ zachránit život… 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky evidoval v roce 2009 v České republice celkem 7815 resuscitací s přežitím pouhých 5,6 %, zatímco v jiných evropských zemích přežívá téměř 11 % postižených. Resuscitace zahájená svědky srdeční zástavy zvyšuje šanci na přežití trojnásobně oproti případům, kdy není poskytnuta první pomoc žádná. Mnoho našich spoluobčanů tak dnes mohlo žít, pokud by jim pomoc byla poskytnuta správně a včas. Častou příčinou neposkytnutí pomoci bývá nerozpoznání srdeční zástavy nebo obava z vlastního selhání. 

Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí, obvykle následovanou pádem postiženého na zem. Většina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane dýchat úplně (jak bylo v minulosti popisováno), ale po dobu několika dalších minut se ještě lapavě nadechuje („jako kapr“). Tento stav vyžaduje okamžité přivolání záchranné služby (tísňová linka 155) a neprodlené zahájení resuscitace.

Pro záchranu postiženého je nejdůležitější nepřímá srdeční masáž. Střed hrudníku musí být stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Srdeční masáž je nutné bez váhání zahájit co nejdříve, protože mozkové buňky přežijí bez kyslíku jen velmi krátkou dobu. Provádění samotné srdeční masáže stačí k přežití většiny postižených. Umělé dýchání z úst do úst je dnes vyhrazeno jenom dobře vyškoleným zachráncům. Každý by měl přesto vyhledat kurz první pomoci, kde je tato technika vyučována, protože umělé dýchání má velký význam u dětí nebo tonoucích.

Šíření osvěty v oblasti resuscitace je jedním z hlavních cílů České resuscitační rady (ČRR), která je partnerem European Resuscitation Council pro Českou republiku a určuje pravidla provádění resuscitace v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny. Ve výboru ČRR se sídlem v královéhradecké Fakultní nemocnici jsou zastoupeni odborníci z různých lékařských oborů: zástupci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, České společnosti intenzivní medicíny, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, České kardiologické společnosti – pracovní skupiny akutní kardiologie a České pediatrické společnosti – sekce intenzivní medicíny.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty