S plastovou permanentkou v lázních do 30. 6.

Městské lázně Ačkoliv platnost permanentek v podobě plastové karty do městských lázní byla ukončena k 31. 12. 2010, bylo vzhledem k velkému množství nedočerpaných permanentek radou města na úterním zasedání schváleno prodloužení platnosti do konce června tohoto roku.

Po tomto datu nebude již možné permanentky použít a nebude možno zůstatek nevyčerpaných minut jakkoliv kompenzovat. Převod zůstatku z plastové permanentky na čipové hodinky není možný z důvodu nekompatibility nového systému a systému přepočtu. Vstupenkový software neumožňuje zcela přesně zpětně zjistit, v jakém cenovém/časovém pásmu (5, 10, 15, 20, 25 hodin) byla služba zakoupena a proto nelze přepočítat evidovaný zůstatek nevyčerpaných minut z permanentky na peníze.

„Jsem  potěšena, že  rada  města  tento  postup schválila a  umožnila   návštěvníkům  využít  nový náhradní termín pro  vyčerpání  volných minut z permanentek. Mnoho návštěvníků  již  permanentky  vyčerpalo  a  odložilo a dnes  již   využívá čipové hodinky, které   umožňují  navštívit  nejen  městské lázně, ale  i  plavecký 50 m bazén a areál koupaliště Flošna. Je stále ještě poměrně dost návštěvníků, kterým  na  permanentkách  zůstaly  nevyčerpané minuty, a ti by se cítili poškozeni  a  nespokojeni. Považuji to za vstřícný krok,“ doplnila Jaroslava Bernhardová ze Správy nemovitostí.

Dobíjecí čipové hodinky s finančním kreditem nahradily na podzim roku 2009 zažité časové permanentky. Plastové permanentky byly prodávány od r. 1998 jako časové vstupné, přičemž jeho výše podléhala průběžným změnám v ceníku služeb. Nyní jich je stále v oběhu mezi lidmi necelých dvacet tisíc kusů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty