S čím by měli řidiči od srpna počítat?

Ilustrační foto Přehled zásadních změn, se kterými musí řidiči počítat už od 1. srpna 2011, uvádíme níže. S účinností od tohoto dne totiž začne platit novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích.

Od 1.ledna 2011 je ve všech vozidlech, vč. motocyklů, povinná min. jedna reflexní vesta. Novela uvádí povinnost, že ji řidič musí mít na sobě v případě nouzového stání mimo obec. Výjimkou jsou řidiči motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Řidič je povinen při silniční kontrole na výzvu policisty zajet do zařízení pro provedení kontroly technického stavu vozidla. Podmínkou je, že tato cesta není delší jak 8 kilometrů, a to včetně cesty zpět. Náklady na kontrolu hradí řidič jen v případě, že jsou na vozidle shledány vážné nebo nebezpečné závady.

Přejezd pro cyklisty dostává obdobný status, jako má přechod pro chodce. To se týká především zákazu stání a zastavení ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před přejezdem, či zákazu předjíždění na přejezdu a bezprostředně před ním.

V období od 1. listopadu do 31. března bude povinnost používat zimní pneumatiky a to tehdy, bude-li na komunikaci souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy či lze vzhledem k povětrnostním podmínkám jejich výskyt předpokládat.

Motorová vozidla do 3500 kg musí mít zimní pneumatiky na všech kolech s min. hloubkou dezénu 4 mm, nad 3500 kg pak na všech kolech hnací nápravy, s dezénem nejméně 6 mm. Toto ustanovení se nepoužije pro náhradní pneumatiku v případě nouzového dojetí.

V rámci sjednocení s EU se označení vozidla invalidy mění z O1 na O2 (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením). Výjimky pro takto označená vozidla zůstávají nezměněné.  Držitelé označení O1 mají povinnost si označení vyměnit za O2 do 31. prosince 2012.

Vrací se oprávnění policistům, kteří mohou na místě povolit okamžitou výjimku z místní a přechodné úpravy, je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Měřit rychlost vozidel může policie a obecní policie. Obecní policie měří výhradně na místech určených policií. To znamená, že se od srpna již řidiči nemohou spoléhat na dopravní značky, které upozorňovaly na probíhající kontrolní měření rychlosti.

Bodové hodnocení doznalo několika změn, některé přestupky se trestají vyšším počtem bodů, některé budou naopak bez trestných bodů. Zcela jsou zrušené jednobodové tresty, jako je nesvícení, nebo porušení zákazové a příkazové značky. Řidič bude za tyto přestupky čelit jen pokutě. U překročení povolené rychlosti bude při překročení do 5 km v obci a 10 km mimo obec následovat pouze pokuta a ne 2 trestné body, jako doposud. Výše pokuty zůstává ve stejné výši.

Několik dalších změn ve výši bodů je v následující tabulce.

Tabulka bodového hodnocení u přestupků,kde došlo ke změně výše bodů:

Jednání

Současná výše bodů

Výše bodů od 1.8.

Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc, nebo přivolání záchranné složky) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem nehody

0

7

Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

6

7

Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zákonem zakázáno

6

7

Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

6

7

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

3

5

Ohrožení chodce přecházejícího komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

4

5

Porušení povinnosti použít dětskou sedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

2

4

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

2

3

Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

5

3

Držení telefonního přístroje nebo jiného záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

3

2

Reportáž k tématu

Rychlost se bude měřit bez upozorňujících značek

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty