Rok 2011 je v Hradci Králové rokem rodiny

Foto_rok_rodiny.JPG Je už tradicí, že se město Hradec Králové skrze svou prezentaci v oblasti cestovního ruchu soustředí po celý rok na jedno určité konkrétní téma. V loňském roce padla volba na zvony z důvodu pětistého výročí odlití zvonu Augustin. Letos zvítězila architektura, v níž má město výjimečné postavení a slavili jsme životní jubileum architekta Gočára. Jaké téma zvolilo město pro rok 2011? Bude jím rodina v širokém slova smyslu.

Inspirací pro tuto volbu bylo prvenství v celorepublikové soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Obec přátelská rodině, které město získalo v roce 2009.

„Město Hradec Králové se dlouhodobě snaží zkvalitňovat prorodinné klima ve městě, o čem značí i úspěch ve zmiňované soutěži.  Na toto vítězství pak město navázalo svými dalšími aktivitami například v oblasti vydávání specifických tiskových materiálů nebo v oblasti rozvoje činností směřujících k vymezení zásad prorodinné politiky města a vzniku koncepce, která bude po jejím zpracování projednána volenými orgány města,“ uvedl Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a ředitel úřadu pro grantovou politiku města.

„Smyslem roku rodiny je mimo jiné prezentace pestré a široké nabídky nejrůznějších služeb, které může rodina ve městě využívat. Novinkou v této oblasti jsou například tzv. „místa přátelská rodině“, tedy jakási hygienická zázemí sloužící pro klidné nakrmení a přebalení dětí a k odpočinku,“ doplnil Martin Soukup, dosavadní radní a zastupitel města.

V současné době je vybudováno pět „míst přátelských rodině“ nacházejících se v budově Magistrátu města Hradec Králové na třídě ČSA, v Informačním centru na Gočárově třídě, v dětském oddělení městské knihovny na Eliščině nábřeží, v prostorách koupaliště Flošna a dále v rámci Centra přátelského rodině Budulínek, které zřídilo o.s. Salinger v ulici Karla IV. Na konci února budou otevřena další tři „místa přátelská rodině“ a záměrem města je podpořit další rozšíření vhodných zázemí.

V rámci roku rodiny je připravována řada tiskových materiálů, včetně Prorodinného průvodce po Hradci Králové pro dobrodružné děti a rodiče.

Některé akce v první polovině roku 2011 vhodné pro celou rodinu:

1. 1.

První den spolu

9. 2.

Naděje královéhradeckého sportu

18. – 19. 3.

Infotour a cykloturistika

-   turistický veletrh

1. 4.

Vítání turistů pod Bílou věží

15. 5.

Mezinárodní den rodin

Posl. Týden v červnu

Festival sociálních služeb

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty