Reakce na článek MFD

Lenka Zídková Reakce radní Ing. arch. Lenky Zídkové na článek „Mění Hradec plán kvůli obchvatu, nebo primátorovi?“

Vážená redakce,

reaguji na sobotní článek s nadpisem „Mění Hradec plán kvůli obchvatu, nebo primátorovi?“, který obsahuje nepřesné údaje a výrazným způsobem celou situaci zkresluje. Touto cestou bych chtěla z pozice členky Výboru pro územní plánování a rozvoj města, který projednává veškeré změny územního plánu, upozornit na polopravdivá tvrzení a připomenout důležitá fakta.

Hlavní náplní článku je změna územního plánu, kterou se mění trasa severní tangenty. Není pravdou, že město podle pana Hrocha narychlo mění trasu severní trasy. Návrh na pořízení této změny byl v zastupitelstvu schválený již v červnu 2007. Dalším sporným bodem je tvrzení, že by město mohlo začít vykupovat pozemky pod trasou dle stávajícího územního plánu, protože tato trasa je zde pouze ve výhledu. Když se začala před třemi lety projednávat změna této trasy z výhledu do návrhu, přišlo radnici na šedesát připomínek od občanů Plotišť, Pouchova a Věkoš. Právě jako vstřícný krok města a snaha vyhovět námitkám dotčených vlastníků pozemků v trase severní tangenty, se začala hledat trasa nová, která by minimalizovala negativní dopad na občany. Před schvalováním nakonec vybraného koridoru pro severní tangentu už měl připomínky jenom pan Hroch. Je zřejmé, že navržená komunikace se vždy dotkne nějakých soukromých pozemků, ať je vedena v jakékoliv trase. Ale proč tento člověk dostává tolik prostoru v novinách? Jsem členkou Výboru pro územní plánování a rozvoj města, který projednává veškeré změny územního plánu, a mám přístup ke všem materiálům, které během tohoto dlouhého a složitého procesu byly projednávány. To, že napojení letiště na komunikační systém, je pro Hradec Králové šance na budoucí rozvoj této oblasti, je snad zřejmé každému. Opravdu šokem pro mě je pak tvrzení pana ing. Samohrda, který je nejen spoluautorem stávajícího územního plánu, ale i navrhované změny trasy severní tangenty. Kdy u tohoto projektanta došlo k tak radikální změně názoru a proč? Vždy význam této komunikace zdůrazňoval a najednou není vůbec potřeba? Proč jí tedy v územním plánu navrhoval?

 S pozdravem Ing. arch. Lenka Zídková

 

 

Mění Hradec plán kvůli obchvatu, nebo primátorovi?

10.7.2010    Mladá fronta DNES    strana 1    Kraj Hradecký

    Petr Záleský       

Územní plánování v Hradci Králové má stále víc kritiků, zlobí se lidé z mnoha čtvrtí. Poslední vlnu nesouhlasu vyvolal záměr změnit územní plán kvůli takzvané severní tangentě, tedy severnímu obchvatu.

HRADEC KRÁLOVÉ Řízený chaos, prospěchářství a nesmyslný kvap. Tak podle kritiků vypadá územní plánování v Hradci Králové. Vlna protestů se zvedla třeba proti záměru vybudovat v Březhradě překladiště oceli, zastavět lokalitu Na Plachtě, zahustit sídliště na Moravském Předměstí na úkor dětského hřiště či postavit čtvrť Nová Zelená v Kuklenách.

            Jako by to vše nestačilo, kritiku vyvolává také trasa takzvané severní tangenty. Čím dál tím hlasitěji se ozývají lidé z Pouchova, Plotišť a Věkoš. Vadí jim nejen předpokládaný koridor komunikace, ale také snaha radnice narychlo měnit územní plán. Zaznívají hlasy, které tvrdí, že za vším stojí hradecký primátor Otakar Divíšek, jenž na trase tangenty vlastní pozemky. Další lidé upozorňují na změnu plánu ve prospěch logistických center naproti ČKD či na hrozbu bourání několika desítek domů. Ta už sice není aktuální, demolice už nehrozí ani oblíbené restauraci U Letců, kritiky to však příliš neobměkčilo. „Město narychlo tlačí na změnu územního plánu a snaží se měnit původní trasu tangenty, která je přitom v územním plánu zakreslena spoustu let. Takže kdyby byla vůle, mohlo by se začít s výkupem pozemků a radnice by se na stavbu nemusela nikoho ptát,“ říká Miloš Hroch z Plotišť. Také další obyvatelé této městské čtvrti se domnívají, že trasu severní tangenty řídí Divíšek. „Primátor má pozemky u ČKD, proto možná přišel ten tlak na změnu. Zkrátka si odblokuje své parcely, které v tu chvíli získají ohromnou cenu,“ míní Hroch.

            S tím souhlasí i projektant Martin Samohrd, který se podílel na přípravě současného územního plánu Hradce: „S trasou tangenty se hýbe jen proto, aby to vyhovovalo Divíškovi. To je jediný důvod,“ tvrdí Samohrd.

            Primátor se brání: „Nemůžu za to, že děda půdu nepropil. Žádná varianta by moje pozemky neminula. Uvidíme, kolik dají peněz, já v této věci nehlasuji,“ říká Divíšek, podle něhož bude pozemky pro Ředitelství silnic a dálnic vykupovat město.

            Severní tangenta má směřovat od křižovatky u ČKD přes Plotiště nad Labem k letišti ve Věkoších. Areál letiště by proťala mezi kasárnami, kde má vyrůst velké výcvikové centrum složek integrovaného záchranného systému, a plochou s letovým provozem. Odtud by pokračovala k Pouchovu, vyhnula by se však jeho obydleným částem. Poté by měla směřovat ke Slatině, kde by překřížila Kladskou ulici a vyústila za skladištní oblastí na výpadovku na Ostravu.

            Přestože severní tangenta se určitě nezačne stavět dřív než jižní spojka, mnoho obyvatel na ní nevidí nic dobrého. Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic na ni v nejbližších letech nejsou finance. »

Pokračování na str. B2

Mění Hradec plán kvůli obchvatu?

» Pokračování ze str. B1

Velkého obhájce má však severní obchvat v hlavním hradeckém architektovi Petru Brůnovi. „Pro město je to strategická stavba. Napojení od ČKD k letišti má zásadní význam,“ tvrdí Brůna, který už absolvoval několik vyhrocených debat s rozzlobenými obyvateli. „Trasu projednáváme i s veřejností a rozhodujeme se na základě konkrétních námitek. Takže i jednotlivci mohou naprosto běžně uplatnit své připomínky.“

            S tím však nesouhlasí třeba Petr Pech ze sdružení Pouchov pro život: „Názory občanů se ignorují, bere se ohled na letiště, ale ne na život lidí.“

            Jsou slyšet také argumenty, které užitečnost tangenty zpochybňují. S jasným ne už přispěchali ochránci přírody. Nelíbí se jim, že komunikace by měla vést přes slepá ramena Labe u letiště, takzvaná Ornstova jezera. Projektant Martin Samohrd si dokonce myslí, že severní tangenta je úplně zbytečná: „Až bude dokončena rychlostní silnice R35 z Liberce do Lipníka nad Bečvou, tangenta ztratí smysl.“

***

FAKTA Severní tangenta Má směřovat od křižovatky u ČKD přes Plotiště nad Labem k letišti ve Věkoších. Areál letiště by proťala mezi kasárnami a plochou s letovým provozem. Odtud by pokračovala k Pouchovu, vyhnula by se však jeho obydleným částem. Poté by měla směřovat ke Slatině, kde by překřížila Kladskou ulici a za skladištní oblastí vyústila na výpadovku na Ostravu.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové) 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty