Projekty realizované městem v dotačním období do roku 2006 (stavebně ukončené do 2008)

Název projektu Program opatření Doba realizace Celkové náklady (výše dotace)
Opravy konstrukčních vad na panelovém bytovém domě v ulici Severní, Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů   16.370.100,- 
(5.780.000,-)
Obnova vozidel městské hromadné dopravy HK Ministerstvo financí   do 12/2000 3.750.000,-
Regenerace bytových domů Severní 758 - 9 a 767 - 9 Hradec Králové Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie do 12/2000 21.409.000,-                             (1.000.000,-)
214 b.j., soubor staveb bytových domů, lokalita Za Teronikem - Hradec Králové - Moravské předměstí   rok 2000 175.200.000,-                           (68.480.000,-)
Výstavba nájemních bytů "H" o celkovém počtu 17 bj.v ulici Pod Zámečkem SFRB na výstavbu nájemních bytů 07/2000 - 07/2001 17.486.600,-                         (5.620.000,-)
Výstavba nájemních bytů "I" o celkovém počtu 17 bj.v ulici Pod Zámečkem SFRB na výstavbu nájemních bytů 08/2000 - 07/2001 16.580.300,-                                (5.620.000,-)
Opravy a nástavba bytového domu - Gagarinova čp. 587 - 589, 608 - 610, Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů 11/2000 - 08/2001 32.295.570,-                            (3.839.989,84)
"Kanalizace, čerpácí stanice I-III, vč. Přípojek elektro - Malšova Lhota SFRB na výstavbu nájemních bytů do 10/2001 22.389.140,-                                (4.968.000,-)
114 b.j. ve 3 bytových domech U Hvězdy SFRB na výstavbu nájemních bytů 06/2000 - 10/2002 114.130.000,-                            (37.560.000,-)
Financování a realizace 5 bytových domů v lokalitě Pražská ul. Hradec Králové - Kukleny SFRB na výstavbu nájemních bytů 10/2000 - 11/2001 67.260.829,-                              (1.600.000,-)
44 bytových jednotek Pražská ulice, Hradec Králové - Kukleny SFRB na výstavbu nájemních bytů 10/2000 - 03/2002 67.260.829,-                                 
(14.080.000,-) - dotace musela být vrácena
Nástavba bytových domů, hromadné garáže, přípojka elektro pro garáže a sadové úpravy, pojízdné chodníky a veřejné osvětlení v ulici Jungmannova čp. 1382 - 1396 HK SFRB na výstavbu nájemních bytů 09/2000 - 04/2002 83.990.843,-                               (9.600.000,-)
Opravy bytového domu - Gagarinova čp. 682 - 685, Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů 10/2001 - 05/2002  2.988.437,90                           (1.188.000,-)
Opravy bytového domu - Gagarinova čp. 686 - 689, Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů 10/2001  - 05/2002 1.388.438,-                              (1.188.000,-)
Opravy  a nástavba bytového domu - Gagarinova čp. 682 - 693, Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů 06/2001 - 10/2002 62.503.861,70                        (7.680.000,-)
Výstavba bytového domu v ulici Fričova, dům "F", Nový Hradec Králové SFRB na výstavbu nájemních bytů 05/2002 -06/2003 22.724.268,70                           (7.220.000,-)
Oprava střechy CZŠ, Zieglerova čp. 230, Na Hradě čp. 90 Hradec Králové Královéhradecký kraj - mimograntová fin. podpora odboru kultury a pam. péče do 8/2004 1.994.219,- 
(100.000,-)
Výstavba duhového sportovního hřiště v lokalitě ZŠ Úprkova Nadace Duhová energie 07/2004 - 08/2004 4396.454,-                             (2.000.000,-)
Studie prověření možností a návrh využití bývalého areálu vojenského letiště v HK Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek 08/2004 - 09/2004 714.000,-                               (357.000,-)
Vodní plocha "Cesta Myslivců" Ministerstvo životního prostředí - Program revitalizace říčních systémů 2003 10/2003 - 10/2004 (2.806.000,-)
Realizace nových úseků vedení cyklistické dopravy v ulici Náhon jako součásti významné městské a dálkové cyklistické trasy Nadace Duhová energie 07/2004 - 10/2004 23.300.000,- 
(700.000,-)
Bezbariérová trasa pro pěší a cyklisty v ulici Antonína Dvořáka SFDI - Národní rozvojový program mobility pro všechny 10/2004 - 11/2004 3.106.493,-                            (2.244.000,-)
Vybavení zahrady jeslí v ulici Švendova a Štefánikova, Hradec Králové Nadace Duhová energie 10/2004 - 11/2004 201.981,-
(200.000,-)
Vodní plocha na Olšině v k.ú. Nový Hradec Králové Program revitalizace říčních systémů pro rok 2004 do 12/2004 3.527.000,-
Parkoviště a servisní komunikace u Fakultní nemocnice v Hradci Králové Královéhradecký kraj do 31.12.2004 13.385.309,-                              (1.000.000,-)
Územní energetická koncepce města Hradec Králové Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 12/2003 - 03/2005 985.000,-
(490.000,-)
Sběrný dvůr u Labe Státní fond životního prostředí 03/2005 - 06/2005 3.895.853,-                                 
(1.168.756,-)
Stavební úpravy školního hřiště při ZŠ Habrmanova v Hradci Králové Nadace Duhová energie 08/2005 - 11/2005 3.235.272,-                    
(700.000,-)
Nové úseky cyklostezky u Fakultní nemocnice v Hradci Králové Nadace Duhová energie 07/2005 - 12/2005 2.202.450,-                           
(400.000,-)
Bezbariérový výtah v budově magistrátu SFDI - Národní rozvojový program mobility pro všechny 06/2005 - 03/2006 4.155.362,40,-                            (1.828.000,-)
1. etapa rekonstrukce Zemědělské ulice v Hradci Králové Phare 2003 - 2. část (evropské dotace) 02/2005 - 06/2006 6.407.748,55    
(4.539.210,58)
Systém vzájemné propagace turistické oblasti Hradecko SROP - 4.1.2 (evropské dotace) 01/2006 - 11/2006 1.372.000,-                              (1.223.332,-)
Nákup a instalace vodoměrů do objektu Jungmannova Královéhradecký kraj - účelová investiční dotace do 8.12.2006 5.357.938,20       
(206.653,40)
Systém včasné intervence Ministerstvo vnitra 11/2007-12/2007 1.999.579,-           
(1.755.000,-)
Zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v HK SROP - 3.2 (evropské dotace) do 31.12.2006 2.166.000,-              
(1.431.351,-)
Hradec Králové - revitalizace odstavených ramen Orlice,  lokalita "v Dílcích" Královéhradecký kraj do 31.12.2006 155.486,-                                   (99.666,-)
Demolice části hangáru č. 71 - Letiště HK Ministerstvo pro místní rozvoj - podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití 05/2007 - 07/2007 1.699.000,-                               (1.274.000,-)
Sportovní areál Základní a mateřské školy Josefa Gočára  v Hradci Králové Nadace ČEZ - regionální podpora 06/2007 - 10/2007 10.076.366,-                            (500.000,-)
Modernizace dětského hřiště MŠ Sluníčko v HK Nadace ČEZ - regionální podpora 10/2007 - 12/2007 1.440.233,30                  
(300.000,-)
Vzdělávací, kulturní a historické poznávání příhraničního   regionu Walbrzych dětmi základních škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové INTERREG IIIA - Fond mikroprojektů (evropské dotace) 05/2007 - 02/2008 367.053,-                                          (193.564,-)
Soubor pěstebních opatření v Šimkových sadech Státní fond životního prostředí 10/2007 - 04/2008 1.575.739,-                    
(1.103.017,-)
Sportovní hala Třebeš Ministerstvo financí 11/2006 - 04/2008 77.477.626,-                    
(6.500.000,-)
Labská stezka v Hradci Králové Nadace Partnerství 2007 100.000,-                             
(60.000,-)
Technologické centrum HK OP Průmysl a podnikání - 1.1 (evropské dotace) 2006 - 6.8.2008

83.835.000,-                     (58.760.593,-)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty