Projednání návrhu zadání územního plánu

Územní plán - logo Návrh zadání Územního plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK) je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve vitrínách odboru hlavního architekta v budově Magistrátu města Hradec Králové, tř. ČSA 408, ve 2. patře levého křídla v termínu od 23. června do 22. července 2011.

Do návrhu zadání ÚPHK je možné ve stejném termínu nahlédnout také zde. V souladu se stavebním zákonem může každý v uvedeném termínu uplatnit své připomínky. Pro podání připomínky je možné využít připravený formulář.


Občané, kteří uplatnili v měsíci březnu letošního roku své „podněty pro nový ÚPHK“ nemusí podávat k návrhu zadání ÚPHK stejné připomínky. V návrhu zadání ÚPHK je již zapracován (na str. 22 odst. d.1.19 ) pokyn projektantovi ve vztahu k „podnětů pro nový ÚPHK“ získaným od veřejnosti a k neschváleným návrhům na pořízení změn současně platného Územního plánu města Hradec Králové.

Beseda nad územním plánem

Určený zastupitel pro pořízení Územního plánu Hradce Králové Oldřich Vlasák zve předsedy Komisí místních samospráv a veřejnost na otevřenou besedu nad návrhem zadání Územního plánu Hradce Králové. Beseda se bude konat dne 13. července od 15 hodin v Labském sále Kongresového centra Aldis. Přítomni budou také zástupci odboru hlavního architekta magistrátu města a projektanti Územního plánu Hradce Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty