Program

Mezinárodní odborná konference

Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize

2. – 3. října 2014

budova Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
Sekce krajinářské architektury SKA IFLA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Civitas per populi, o.s.
Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta

Předběžný program konference:

1. den

čtvrtek 2. října 2014

08:15 - 09:00 Prezentace
09:00 - 09:30

úvodní slovo - doc. ing. Petr Kučera, Ph.D., Ústav plánování krajiny Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity v Brně a další hosté

Blok A Význam zeleně pro kvalitu života města
09:45 - 10:15 Systémy zeleně a kvalita života
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
10:15 - 10:35 Zeleň měst a její úloha ve světle klimatické změny
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
10:35 - 10:55 Význam městských lesů pro život obyvatel v Hradci Králové
Ing. arch. Lenka Zídková
10:55 - 11:15 přestávka na kávu
Blok B Zeleň v historii měst
11:15 - 11:35 František Thomayer a Hradec Králové
Mgr. Ladislav Zikmund-Lender 
11:35 - 11:55 Okrašlovací hnutí v Hradci Králové v 1. pol. 20. století
Ing. arch. Jan Falta
11:55 - 12:15 Proměny zeleně v ulicích centra Hradce Králové
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
12:15 - 12:35 Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost
v letech 1912 – 1915
Bc. Michal Kurz
12:40 - 14:15 oběd
Blok C Teoretické aspekty městské zeleně
14:15 - 14:35 Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně
Ing. Lukáš Štefl, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
14:35 - 14:55 Přírodní infrastruktura území v organismu města
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
14:55 - 15:15 Typologie zeleně veřejných prostorů historických jader měst  na příkladu MPZ Středočeského kraje
Ing. Eva Sojková, Ing. Michaela Glosová
15:15 - 15:40 přestávka na kávu
Blok D Zeleň mezi teorií a praxí
15:40 - 16:00 Zeleň města Hradce Králové - současnost a vize
Ing. Dana Kolková
16:00 - 16:20 Proměna Šimkových sadů v Hradci Králové
Ing. arch. Pavel Zadrobílek
16:20 - 16:40 Sady v hradebním okruhu – Vídeň vs. Praha
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
16:40 - 17:10 Závěrečná diskuse a shrnutí
(moderují doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. a Mgr. Lenka Jaklová)
   
19:30 - 23:00 Společenský večer s rautem v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

2. den

pátek 3. října 2014 – odborné exkurze

9:00 - 12:00 sraz u Muzea východních Čech
Exkurze A Historická zeleň centra města (vede Ing. arch. Jan Falta - pěšky)
Exkurze B

Městská a příměstská zeleň Hradce Králové (vede Ing. arch. Lenka Zídková - mikrobus)

Exkurze C

Po zeleném okruhu města na kole (vedou doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. a Ing. arch. Pavel Zadrobílek -  pořadatel nezajišťuje zapůjčení kola)pdf.pngK tisku - Program konference Proměny městské zeleně.pdf

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty