Přípravy na zimu vrcholí

Vozy zimní údržby Zdravotnická zařízení, školky či školy. Tato místa budou při zimní údržbě také v hledáčku Technických služeb, které jsou správcem místních komunikací ve městě. Město tak zareagovalo na problémy, které také pálily občany města v uplynulé sezóně. Ti mohli prostřednictvím e-mailu či dopisu upozornit na neřešené lokality.

Přívaly sněhu v loňské zimě překvapily všechny Hradečany. Oproti minulým létům ležel sníh na mnoha místech i několik týdnů. Podle údajů z ČHMÚ zde byla naposledy srovnatelná maximální výška celkové sněhové pokrývky v únoru roku 1947. Občané posílali po loňské zimě podněty na výzvu radnice. S ohledem na technické možnosti byly řešeny a zapracovány do podkladů pro nový plán zimní údržby.

„Nově se bude v případě vyšší sněhové pokrývky a špatných meteorologických předpovědí zimní údržba v nadcházejícím období soustředit na důkladnější přístup k odpadovým nádobám a na bariéry mezi parkovacími stáními, vozovkou a chodníky. Ve větší míře bude řešeno i nakládání a odvoz sněhu či ruční dočišťování,“ přiblížil nový plán zimní údržby Jiří Henzl, ředitel Technických služeb. Dodal, že přednostně by se Technické služby měly věnovat právě ošetření vozovek a silnic v místech, kde sídlí školy a zdravotnická zařízení.

V případě kalamitních stavů mají Technické služby nasmlouvány soukromé subjekty vzešlé z výběrových  řízení disponující technikou na pluhování vozovek, nakládání a odvoz sněhu. „Jedná se většinou o soukromé stavební firmy a zemědělské podniky. Potřebná mechanizace na zimní údržbu je najímána včetně obsluhy. Připraveno je 14 traktorů, 67 nakladačů a 62 dalších vozidel mechanizace. Naši smluvní partneři reagují operativně na telefonickou výzvu mistra zimní údržby. V zimě bude na tyto práce nasazeno celkem přes dvě stovky pracovníků,“ dodal Jiří Henzl.

Zimní údržba bude nově řešena v koordinaci s ostatními subjekty tak, aby veškeré činnosti týkající se úklidu vozovek, chodníků a přístupu a příjezdu k odpadovým nádobám měly jasná definovaná pravidla a postupy. Za tímto účelem byl ustanoven městský operační štáb, kde veškeré složky mají svá stanovená pravidla. Štáb předkládá primátorovi návrh na vyhlášení nebo zrušení kalamitní situace a je operativně svoláván v případech, kdy správce komunikace není schopen v důsledku mimořádné povětrnostní situace zvládnout kalamitní situaci ani při nasazení všech vlastních i všech v oblasti dosažitelných sil a prostředků.

Již začátkem listopadu budou lidé moci na webu www.tshk.cz sledovat aktuální informace o sjízdnosti a schůdnosti komunikací na území města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty