Příprava Akademie Hasičského záchranného sboru ČR v Hradci Králové v plném proudu

picto_MESTO_big_1.png Unikátní projekt Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému vznikne cca na 27,3 hektarech bývalého vojenského areálu v Hradci Králové – Věkoších, jehož prostory v současné době nejsou zcela využity, si klade za cíl vytvořit potřebnou centralizovanou infrastrukturu pro jednotný celostátní systém vzdělávání a praktického výcviku složek integrovaného záchranného systému. Na projekt je v Integrovaném operačním programu alokována maximální částka bezmála 75 mil. EUR, z čehož až 85 % by mělo být uhrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu je vytvoření potřebné centralizované infrastruktury pro jednotný celostátní systém vzdělávání a výcviku složek integrovaného záchranného systému, a to včetně nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím.

Výstavba a provoz Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky bude mít ekonomický dopad spojený s touto významnou investicí v městě Hradec Králové i v Královéhradeckém kraji. Očekává se, že v souvislosti s provozem Akademie Hasičského záchranného sboru ČR bude vygenerována řada pracovních příležitostí (přímých i nepřímých). Provoz Akademie vyvolá další přínosy, ke kterým patří například využívání konferenčních prostor a ubytovacích kapacit Královéhradeckého kraje při pořádání rozsáhlých výstav, mezinárodních konferencí a seminářů na úseku prevence a řešení rizik aj. Vedle ekonomického dopadu do regionu přispěje fungování Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky i ke zvýšení kvalifikační struktury osob (příliv odborníků z oblasti integrovaného záchranného systému) a prestiže města Hradec Králové a povědomí o něm i v mezinárodním měřítku.

Hradec Králové se nesmazatelně zapíše do záchranářské mapy naší země. V nové Akademii HZS ČR totiž získá velmi prestižní instituci, která nemá nikde jinde v ČR obdoby.  Svou roli pro výběr Hradce Králové sehrál také velmi pozitivní postoj vedení města, které se nám od začátku snaží všemožně vycházet vstříc,“ vysvětluje genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.

„Město Hradec Králové  má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, jsou zde velké možnosti spolupráce s odborníky z vysokých škol zejména Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, město disponuje nezbytnou navazující infrastrukturou a v blízkých Lázních Bohdaneč sídlí Institut ochrany obyvatelstva. Ten by se měl do Akademie přestěhovat. Hned vedle budoucího areálu Akademie již navíc funguje regionální letiště.“ doplňuje genmjr. Ing. Štěpán.

Vybudování Národního centra pro výcvik složek IZS v Hradci Králové by nepochybně posílilo pozici města. Česká republika je patrně poslední zemí EU, která toto centrum nemá,“ uvedla náměstkyně primátora Ing. Pavla Finfrlová, která se dlouhodobě za vybudování tohoto centra v Hradci Králové zasazuje.

Projekt zároveň umožní užší propojení s vědeckými a výzkumnými programy a jejich ověřování v záchranářské praxi. Vybudováním Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky dojde k vytvoření infrastruktury nezbytné pro dosažení potřebné úrovně odborné přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní a místní správě, zefektivnění řízení a koordinace integrovaného záchranného systému, zvýšení účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události.

Součástí Akademie Hasičského záchranného sboru ČR bude mj. vzdělávací zařízení s ubytovací kapacitou, kapacity pro bezpečnostní výzkum, specializované výukové laboratoře a výcvikové prostory – například simulátory, trenažéry. V Akademii Hasičského záchranného sboru ČR bude rovněž vybudován polygon pro praktický výcvik, který dosud HZS ČR chybí. Zřízeny budou i další prostory pro součinnostní nácvik základních složek IZS. Své sídlo v areálu Akademie Hasičského záchranného sboru ČR najde mj. také školní kapacita pro tísňové volání apod.

Projekt Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému je součástí Integrovaného operačního programu 2007 – 2013, který jako jeden z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 Evropská komise. Projekt bude realizován v režimu tzv. velkých projektů a v Integrovaném operačním programu je na něj alokována maximální částka bezmála 75 mil. EUR, z čehož až 85 % by mělo být uhrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Magdaléna Vlčková

odborná asistentka náměstkyně primátora Ing.Pavly Finfrlové

tel. +420 731 131 151

magdalena.vlckova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty