Primátor předá novému vedení městskou pokladnu ve velmi dobré kondici

rozpo__et.jpg Současný stav bilance zásadně ovlivnila změna rozpočtu, kterou dnes schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové. Tímto krokem dochází ke změně v oblasti příjmů, výdajů i financování rozpočtu města na rok 2010 a 2011. Odhlasovanou změnou rozpočtu totiž dojde k navýšení volných finančních prostředků města, a to o částku 201 milionů korun, které budou použity na prioritní akce města.

Nové vedení radnice si tak nebude muset brát úvěr na kofinancování IPRM, se kterým se teoreticky počítalo v roce 2012. Dobrá finanční situace také umožnila splatit ještě v tomto roce kontokorent ve výši 177 milionů korun. Aktuální stav portfolia města včetně dalších volných finančních prostředků činí 390 milionů korun.

„Na konci volebního období se sluší vyhodnotit hospodaření města a stav jeho pokladny. Mohu s čistým svědomým říci, že finanční situace města je na dobré úrovni. Bude-li město i nadále pokračovat v rozumné rozpočtové politice, je zde garance profinancovat veškeré prioritní akce města, zvláště pak současné úvěry města a akce zahrnuté do obou Integrovaných plánů města Hradec Králové,“ uvedl primátor města Otakar Divíšek.

Hodnota přijatých úvěrů města je nyní 660 milionů korun, z čehož největší položka ve výši 360 milionů korun byla použita na výstavbu koupaliště Flošna, které bylo významnou prioritou občanů města i jeho vedení.

Finanční krize se ale projevuje i na výši daňových příjmů, které každoročně směřují do městské poklady. Jen za minulý a letošní rok činí výpadek příjmů 360 milionů korun. I přes tento výpadek se daří městu eliminovat negativní výkyvy a o dobrém kreditu města svědčí i ochota finančních institucí poskytnout úvěrové financování.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty