Práce na novém územním plánu zahájeny

Ilustrační foto Město Hradec Králové začalo pořizovat nový územní plán. O průběhu pořizování tohoto nového Územního plánu Hradce Králové bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek města Hradec Králové a informačního zpravodaje Radnice.

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové jako příslušný úřad územního plánování je pořizovatelem nového Územního plánu Hradce Králové.

Zhotovitelem  nového Územního plánu Hradce Králové je Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas, které  je autorem vítězného návrhu mezinárodní ideové urbanistické soutěže o návrh na nový územní plán, vyhlášené městem Hradec Králové na jaře roku 2010. Vítězný  návrh je vystaven na odboru hlavního architekta v levém křídle budovy Magistrátu města.

Průběh pořizování územního plánu upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Práce na novém územním plánu jsou zahájeny a nyní jsou ve stadiu, kdy zhotovitel obdržel podklady a zároveň zahájil doplňující průzkumy a rozbory území, které spočívají především v terénním průzkumu území města.

Odbor hlavního architekta připravuje  zadání Územního plánu Hradce Králové.

Ukončení pořízení nového územního plánu je plánováno nejpozději do 31.12.2015.

Případné dotazy k novému územnímu plánu Vám rádi zoodpoví pracovníci odboru hlavního architekta.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty