Pozor na drahé vodní filtry

Pitná voda Množící se dotazy z řad zákazníků na téma prodej domácích filtrů na vodu, jejich účinnost a nezbytnost nákupu zaznamenala v  posledních dnech Královéhradecká provozní, a.s. Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě v královéhradeckém regionu pochází téměř výhradně z podzemních zdrojů, tedy zdrojů velmi kvalitních. Vyznačuje se svojí bohatostí na minerály a vyšší tvrdostí.

Je nutné si již z pozvánek na prezentace ověřit údaje o prodejci nabízených technologií. Například test vody, který je na pozvánce uváděn jako měření konjuktivity vody, je technologickým nesmyslem (nelze nedodat, že slovo konjuktivita nezná ani mluvnice). Konjuktivita vody neexistuje, tedy ani nelze měřit. Měřit lze konduktivitu vody, což je v českém překladu test vodivosti vody. „Vodivost je parametr nepřímo vyjadřující obsah všech minerálů ve vodě. Hygienický limit pro tento parametr je 125 mS/m, zatímco vodivost vody v Hradci Králové se pohybuje okolo 78 mS/m. Rozhodně není pravdivé tvrzení, že nižší vodivost pitné vody (tedy nižší obsah minerálů) je ze zdravotního hlediska lepší. Platí to spíše naopak, nicméně velmi záleží na konkrétním složení vody,“ vysvětluje Pavel Král, technolog společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Každý odběratel pitné vody má možnost si kvalitu a složení vody ověřit. Na webových stránkách www.khp.cz jsou přístupné rozbory s vybranými chemickými i mikrobiologickými ukazateli kvality vody dodávané do vodovodní sítě. Pitná vody je surovinou, jejíž kvalita je sledována i orgány státní správy.

Při jakýchkoliv pochybnostech a dotazech k problematice kvality vody se zákazníci mohou obracet buď na Královéhradeckou provozní, a.s. Stejně tak jim budou v této věci k dispozici pracovníci Krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Je proto na každém zákazníkovi, aby zvážil, zda tento domácí spotřebič pro svoji potřebu využije, zda se mu jeho finanční náročnost vrátí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty