Potřebujete rychle pas? Před návštěvou úřadu využijte internet

On-line rezervace Zjistili jste těsně před odjezdem na dovolenou, že nemáte platný cestovní doklad? Úředníci magistrátu města se vám budou snažit pomoci, ovšem musíte počítat s delší čekací dobou. Většina lidí totiž nechala zařizování dokladů na poslední chvíli, takže v současnosti se na oddělení osobních dokladů tvoří fronty.

Nárůst počtu žádostí o vydání cestovního dokladu je zřejmý ze statistických údajů. Zatímco v lednu letošního roku jich hradecký magistrát vydal 364, v dubnu to bylo 657 a v červnu už 1292. „Lidé si nechávají výrobu cestovních dokladů na poslední chvíli, nepočítají se zákonem stanovenou třicetidenní lhůtou k výrobě cestovních dokladů se strojově čitelnou zónou,“ uvedla vedoucí oddělní osobních dokladů a evidence obyvatel Dana Maxová. Náhradní možností pro opozdilce je rychlovýroba cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů, kde je zákonem stanovená lhůta 15 dnů, ovšem úřednice se snaží, pokud je to možné, výrobu zajistit v kratším termínu. Nevýhodou tohoto dokladu je však jeho krátká platnost, která činí pouze šest měsíců, a vysoký správní poplatek. Zatímco za výdej „klasického“ cestovního dokladu se strojově čitelnou zónou žadatel zaplatí 600 a dítě do 15 let 100 korun, v případě rychlovýroby činí správní poplatek 1500 korun, u dětí do patnácti let 1000 korun.

Také žadatelé o vydání cestovního dokladu mohou využít on-line rezervace prostřednictvím internetu, kdy si na počítači doma či v zaměstnání zarezervují určitý termín a po příchodu na úřad nemusí dlouho čekat. Oddělení osobních dokladů může přes internetové objednávky denně zarezervovat třicet a v krátkých úředních dnech 12 termínů. Přes vyvolávací systém bylo v červnu v dlouhých úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, odbaveno zhruba 60 dospělých a deset dětí.

Kapacita je omezena počtem pracovišť přiděleným magistrátu ministerstvem vnitra, problémy však způsobují také někteří žadatelé. Z vyvolávacího systému si vyberou pořadí, ale po přečtení informace z lístku, že před nimi na službu čeká například deset lidí, odejdou z úřadu, aniž by se vrátili a využili požadované služby. V systému však zůstává počet vydaných lístků s pořadím a z důvodu jejich vysokého počtu se poté výdej pro další žadatele zastavuje. Tomu lze předejít jednoduchým pohledem na internetové stránky města, kde si každý žadatel může u on-line rezervace pod pojmem „fronta“ zjistit aktuální pořadí čekajících, aniž by musel jít na úřad. Když uvidí, že fronta je dlouhá, návštěvu raději odloží na jindy. Pokud už někdo na magistrát přijde a rozhodne se nečekat teprve poté, co si z vyvolávacího systému vzal lístek s číslem, má také možnost svoji návštěvu ještě zrušit. Stačí vrátit lístek na vrátnici magistrátu. Zkrátí se tím fronta, takže ostatní budou odbaveni rychleji.

Žadatelé o první cestovní doklad mladší patnácti let musí podle zákona předložit kromě rodného listu také osvědčení o státním občanství ČR, na což rodiče často zapomínají. Získají ho na oddělení matriky krajského úřadu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty