Potíže v Pileticích snad odstraněny

Ilustrační foto Opakovaně a dlouhodobě se na magistrátních odborech životního prostředí a samosprávných činností města objevovaly stížnosti na provoz firmy Katka TP a. s. v Pileticích, jež provozuje zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadů před jejich odstraněním nebo využitím. Stížnosti pocházely především od Komise místní samosprávy Piletice a upozorňovaly na rušení nočního klidu provozem v pozdních hodinách a nedodržování hygienických předpisů, jako například skladování surovin s předpokládanou delší dobou obratu mimo přístřešek.

Během roku 2010 žádal odbor životního prostředí o součinnost při řešení těchto problémů krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí a krajský úřad, které ze zákona mají vůči firmě příslušné legislativní nápravné prostředky k dispozici. V prosinci se sešli zástupci těchto institucí na místě a následně vydal odbor životního prostředí krajského úřadu souhlas s inovovaným provozním řádem zařízení. Vzhledem k tomu, že v tomto podkladu nebyly připomínky KMS, potažmo občanů zohledněny, došlo krátce po Novém roce k dalšímu jednání s firmou Katka, na němž byly k dispozici i připomínky nově vzniklého občanského sdružení Piletice. Na základě těchto připomínek a snahy firmy Katka problémy vyřešit došlo k dohodě. Společnost Katka znovu upravila provozní řád tak, aby zahrnoval vyřešení připomínek KMS i sdružení Piletice. Krajský odbor životního prostředí 24. ledna tento provozní řád potvrdil. Došlo tak ke zpřísnění činnosti provozovatele a zejména ke snížení možnosti přejímky zboží pouze do 18 hodin.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty