Poplatky za psy a odpad

OdpadyV těchto dnech jsou do všech domácností doručovány složenky na místní poplatek ze psů a komunální odpad. K jejich bezproblémovému doručení je třeba, aby občané měli řádně označeny poštovní schránky jmenovkou. Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a orientačním.

Složenky budou doručeny do 11. dubna 2010.

Dovolujme si upozornit, že nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na složenkách.

Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben 2010.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty