Poplatky za psy a komunální odpad

Ilustrační foto V těchto dnech jsou do všech domácností doručovány složenky na místní poplatek ze psů a komunální odpad. K jejich bezproblémovému doručení je třeba, aby všichni občané měli řádně označeny poštovní schránky jmenovkou.

Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a orientačním. Složenky budou doručeny do 10. dubna 2011.

V období od 28. 3. do 22. 4. 2011 budou pokladny magistrátu města otevřeny takto:
Pondělí a středa:  8 – 17 hodin
Úterý a čtvrtek: 8 – 15:30 hodin
Pátek: 8 – 13 hodin

Dovolujeme si upozornit, že nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové vedený u Komerční banky. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na složenkách.

Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben 2011.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty