Po vzoru Hradce Králové odmítají drahá měřidla i další města

Nový měřicí přístroj Pouze jeden nový měřicí přístroj bude muset Tepelné hospodářství Hradec Králové instalovat příští rok v září svému odběrateli. S ostatními 377 odběrateli se společnost dohodla na ponechání stávajícího způsobu měření.

Podobně se nyní rozhodují také ostatní města. Ekonomové Tepelného hospodářství spočítali, že tímto řešením ročně ušetří 25 milionů korun. To se příznivě promítne do cen tepla v následujících letech. „Rozhodli jsme se jít cestou dohody a našim odběratelům jsme vysvětlili, že instalace dalšího měřicího zařízení, kterou ukládá nová zákonná povinnost, je naprosto zbytečná a nákladná,“ objasňuje kroky Tepelného hospodářství ředitel Jiří Seidler, které v tomto způsobu řešení podpořilo také celorepublikové teplárenské sdružení. „Kolegové z tepelných společností v ostatních městech postupují podobně a podle mých informací se na své odběratele s výzvou k dohodě obracejí například teplárny v Praze nebo v Plzni,“ dodává Jiří Seidler.

DOMLUVA S ODBĚRATELI NEZDRAŽÍ TEPLO

Díky dohodám se jenom v Hradci Králové podaří ušetřit 25 milionů korun, což se pozitivně promítne už do koncové ceny za teplo a teplou vodu v příštím roce. Náklady na instalaci zařízení se totiž pohybují v řádech desetitisíců a další finanční výdaje představuje jejich provoz a údržba. „Část nákladů na měřící zařízení a jeho instalaci by zákazník zaplatil přímo a zbytek pak ve zvýšené ceně teplé vody,“ vysvětluje ředitel Seidler, podle kterého je nové nařízení pouze výsledek lobbingu výrobců měřicích zařízení.

Měřidlo

Popis foto:
Stávající měřicí přístroje teplé vody odběratelům vyhovují. Přestože energetický zákon nařizuje od roku 2011 zdvojené měření na patách domů, v Hradci Králové nové měřiče instalovat nebudou. Na snímku ukazuje způsob měření teplé vody na kolejích vysoké školy technik THHK Jan Tomek.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty