Pitnou vodu z kohoutků na čas obstará úpravna

Ilustrační foto První litry vody pitné vody z úpravny Hradec Králové - Orlice začnou téci z domácích kohoutků a ve vodovodní síti vůbec už v průběhu tohoto týdne.

V dodávkách pitné vody odběratelům tvoří upravená voda z řeky Orlice asi polovinu celkového množství. Druhá polovina je i v průběhu spuštění úpravny tvořena vodou z podzemních zdrojů z oblasti Náchoda, Pardubic a Litá-Mokré.

V jarním období má vodárenská společnost povinnost respektovat limity týkající se možnosti odběru podzemních vod. Podzemní zdroje, které zásobují Hradec Králové, se nacházejí v přírodní rezervaci Zbytka, který je i chráněným územím NATURA 2000.

„Období omezující odběr podzemních vod v této lokalitě skončí 15.7., tímto dnem dojde i k odstavení úpravny vody a obnovení dodávek pitné vody obvyklým způsobem“, doplňuje Tomáš Hosa, technický ředitel společnosti.

Hradecká úpravna byla postavena na počátku 60.let minulého století a až do roku 1997 dodávala standardně pitnou vodu do vodovodní sítě královéhradeckého regionu. Od tohoto roku slouží výhradně jako záložní zdroj, pro zajištění její provozuschopnosti je spouštěna minimálně jedenkrát ročně.

V úpravně prochází voda několika stupni úpravy: nejprve je to dezinfekce ozonizací, čiřením na galeriových čiřičích, pískovými filtry, filtry s aktivním uhlím a hygienizací chlorem.

Voda vyrobená v úpravně vody splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky č.252/2004 Sb. Na její kvalitu dohlíží při pravidelných rozborech nejen provozovatel, ale také Krajská hygienická stanice Hradec Králové.

Královéhradecká provozní, a.s.
Veronika Bergrová

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty