OTÁZKA PRO Martina Soukupa, náměstka primátora:

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup Pane náměstku, ve Formánkově ulici bude letos otevřeno nové nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Členové Komise místní samosprávy Moravské předměstí – jih i další občané se však dotazovali, v čem bude jeho činnost spočívat. Mohl byste prosím stručně popsat, v čem bude toto zařízení přínosné a jaké služby bude nabízet?

„Dlouho jsme usilovali o to, aby objekt bývalého výměníku ve Formánkově ulici našel nové využití, což se teď podařilo. Nové nízkoprahové centrum bude otevřeno do konce letošního roku. Jeho provozovatelem bude občanské sdružení Salinger. Nízkoprahové centrum, to je módní slovní spojení, o kterém se často mluví, ale ne každý ví, co si pod tím má přesně představit. Toto centrum bude sloužit zejména dětem, které nejsou rodiči vedeny k návštěvám organizovaných kroužků ve školách nebo v domech dětí a mládeže, zkrátka dětem, které nemají žádné organizované volnočasové aktivity – ať už sportovní, kulturní či jiné. Cílem je tedy nabídnout možnosti k trávení volného času především těm dětem, které by jinak svůj čas trávily bezprizorně na sídlišti. Klienti budou moci služby nízkoprahového zařízení využívat anonymně, nebudou se muset nikam hlásit. Nízkoprahové centrum ve Formánkově ulici bude prostorem pro setkávání dětí, budou si tam moci například hrát, číst, nabízena bude i služba zaměřená na doučování. Veškeré základní služby budou samozřejmě poskytovány zdarma.“  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty