Osud vysloužilých či nalezených pasů vymezuje zákon

Pas Vrátit cestovní doklad nebo si jej ponechat? S těmito a podobnými dotazy se obrací občané v těchto dnech na královéhradecký magistrát. Mylně se většina z nich domnívá, že zaplacený pas jim patří a vracet ho nemusejí. Opak je pravdou, potvrzuje zákon.

„Cestovní doklad, jehož doba platnosti již skončila, nebo který je zaplněn záznamy, je jeho držitel povinen vrátit úřadu,  který jej vydal. Obdobnou oznamovací povinnost zákon nařizuje i v případech ztráty, odcizení či nálezu. Pokud je cestovní pas držiteli zcizen v zahraničí nebo jej tam ztratí, pak musí tuto skutečnost ohlásit nejen na tamním nejbližším zastupitelském úřadě, ale i po návratu zdejšímu úřadu, jež doklad vydal,“ upřesňuje Ľudmila Ducháčová, vedoucí odboru správního královéhradeckého magistrátu.

Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání. Tuto zákonnou povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, a to i v případě, že tento  cestovní doklad následně nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.

Kliknutím na obrázek přehrajete reportáž:

Co s prošlými a nalezenými pasy?

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty