Od nového roku se změní podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

Ilustrační foto 1. ledna 2011 vstoupí v platnost nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírní požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popř. kontrolu šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři. V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou a dodnes se musely dle vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém přepisu vůbec neuvažují.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti.

Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob budou jako dosud kontrolovat platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu. V případě fyzických osob se také nic nemění a povinnost kontroly (odborná osoba) a čištění (může sám majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu.

Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší.

V topném období letošního roku hasiči Královéhradeckého kraje likvidovali 16 požárů toho typu. Mezi nejčastější příčiny opět patřilo zahoření sazí v komíně. Škody na majetku během letošního roku přesáhly jeden milion korun. V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:

ČIŠTĚNÍ

- to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně. KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU - tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události. V loňském roce hasiči Královéhradeckého kraje likvidovali 30 požárů, které způsobila komínová tělesa. Nejčastějšími příčinami požárů komínů bylo zažehnutí sazí, dále se jednalo o špatné spáry v komíně, zazděný nebo přizděný trám nebo nevhodná konstrukce komínů a odvod spalin.

Plné znění vyhlášky na www.hzshk.cz, odkaz odbor prevence.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty