Obnovené andílky chrání dveře

Kaplička Kaple Panny Marie na Rožberku na Slezském Předměstí byla po obnově interiéru vysvěcena. Do restaurátorských prací se hradecká radnice pustila vloni, kdy byla pod čtrnácti vrstvami nátěrů odhalena cenná výmalba v podobě klečících andílků, květinových závěsů a obrazu Panny Marie Pomocné. Práce byly letos zakončeny osazením prosklených dveří,které restaurované malby ochrání a zároveň umožní poutníkům a návštěvníkům jejich prohlídku. „Nález výmalby byl překvapením a doložil význam tohoto poutního místa. Na území města Hradec Králové nemáme obdobný příklad dochované výmalby kaple ležící mimo tehdejší centrum města,“ sdělil vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta.

ImageImageImage

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty