Obnova Lipek je pro letošní rok v cíli

Lipky Rekonstrukce stromořadí a středového chodníku v části ulice V Lipkách mezi náměstím Svobody a II. silničním okruhem, které začaly vloni na podzim, finišují. Zbývá dokončit jen finální práce. Devětačtyřicet mladých lip, které nahradily staré a pro okolí nebezpečné stromy, už stojí na svých místech.

„Zbývá dodělat terénní práce a založit trávník,“ uvedl vedoucí správy městské zeleně Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek. Dalších pětadvacet mladých stromů by se mělo příští rok objevit v další části ulice, tedy mezi okruhem a Bavlnou. Na místo budou vysazeny stromy vzrostlé, aby dojem negativního vlivu obnovy byl co nejmenší. „Použili jsme tzv. čtyřikrát přesazované lípy, které mají větší šanci na to, aby se uchytily,“ dodal Jeřábek.

Také práce na opravě středového chodníku končí. Do závěru května ještě dojde ke zhotovení zálivů pro lavičky, instalaci odpadkových košů a dopravního značení.

„Bude tady 21 laviček šíře 150 a 180 centimetrů, 12 košů na směsný odpad a šest nádob na psí exkrementy,“ informoval vedoucí správy místních komunikací Tomáš Pospíšil. Dodal, že stavební úpravy středového chodníku, které byly vzhledem k jeho dosavadnímu stavu nutné, přišly včetně vybavení mobiliářem na zhruba 5,5 milionu korun. Část stavebních prací byla zajištěna dodavatelsky, ostatní práce provádějí Technické služby Hradec Králové.

„Chodník je podle platných norem doplněn o hmatatelné prvky pro nevidomé a slabozraké. Výrazně se zde zvýší rovněž komfort pro chodce i cyklisty, protože nemusí nikde přejíždět obrubníky. Celý úsek je v jedné výškové úrovni,“ doplnil Tomáš Pospíšil.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty