O spalovně nebezpečného odpadu v Semtíně veřejně

spalovna_semtin_2.jpg Široká veřejnost může ve středu 9. prosince 2009 v ČEZ aréně na Sukově třídě v Pardubicích od 17:30 hodin zasáhnout do rozhodování o zřízení spalovny průmyslových odpadů ve východních Čechách.

Právě v ČEZ aréně bude pokračovat veřejné projednávání vlivu této stavby na životní prostředí. Po něm vydá ministerstvo životního prostředí k záměru společnosti AVE CZ stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. (Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Nebezpečný odpad má být likvidován v Semtíně, mezi Pardubicemi a Lázněmi Bohdaneč. Veřejné projednávání je poslední příležitostí v procesu EIA, kdy lze vznést připomínky k projektu, který bude mít vliv na životní prostředí celého regionu. Petici proti spalovně podepsalo téměř 47 tisíc lidí. Město Pardubice a obce ležící v jejím těsném sousedství od samého počátku upozorňují na nesrovnalosti v dokumentaci i na nejzávažnější rizika tohoto záměru pro celý region a jeho životní prostředí. Proti spalovně se postavila i města Hradec Králové a Chrudim.

Provoz spalovny v bývalé Synthesii hodlá obnovit česko-rakouská společnost AVE CZ odpadové hospodářství. V hustě osídlené aglomeraci, už tak dost zatížené chemickým průmyslem i dopravou, chce ročně likvidovat nebezpečné odpady, svážené do spalovny z celé republiky. Legislativa EU umožňuje i dovoz odpadů z okolních zemí za účelem energetického využití.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty