O dalším rozvoji Hradce rozhodne veřejná soutěž

Město Hradec Králové vyhlásilo mezinárodní urbanistickou soutěž o ideový návrh nového územního plánu.

Územní plán

Územní plán města Hradec Králové (dále jen „Úpm HK“) je základním koncepčním dokumentem řízení územního rozvoje města. Platný Úpm HK, který byl zastupitelstvem města schválen v lednu r. 2000, byl pořizován a schvalován podle již zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. ponechává územní plány pořízené dle předchozího stavebního zákona v platnosti pouze do konce roku 2015. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu a současně schválilo princip zadání nového územního plánu formou ideové veřejné urbanistické mezinárodní jednokolové soutěže o návrh. Soutěž o návrh, která je nejtransparentnějším způsobem zadání veřejné zakázky, se použije zejména v oblasti územního plánování a architektury a to tehdy, pokud je potřeba nalézt co nejvhodnější a nejlepší řešení úkolu, který splní požadavky zadavatele uvedené v soutěžních podmínkách. Vyhlašovaná urbanistická soutěž o návrh tedy umožňuje porovnat rozdílné názory soutěžících na směřování územního rozvoje města, nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a v samém konci pak zadat zakázku na zpracování nového územního plánu autorovi vítězného návrhu v jednacím řízení bez uveřejnění. Odevzdané soutěžní návrhy bude v červnu letošního roku posuzovat kvalifikovaná porota  složená  z nezávislých odborníků – urbanistů a zástupců města. O konečném pořadí soutěžních návrhů pak rozhodne zastupitelstvo města. Po skončení soutěže budou soutěžní návrhy včetně odborného hodnocení poroty vystaveny k veřejnému nahlédnutí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty