Některé dotační projekty z IPRM už „jedou“, další se chystají

Rekonstrukce hradeb Ke zlepšení vzhledu a funkčnosti centra města Hradce Králové má pomoci patnáct dílčích projektů předkládaných do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Centrum města - pól růstu a rozvoje města“ (IPRM Centrum). Ty Hradec Králové od roku 2009 postupně připravuje a mění ve skutečnost.

Z patnácti projektů je ukončena přestavba skautského domu střediska Karla Šimka. Rekonstrukce domu U Špuláků a hradeb nad Komenského ulicí skončí na podzim letošního roku. V současné době probíhá přestavba bývalého továrního areálu Vertex ve Wonkově ulici na Centrum celoživotního vzdělávání, rekonstruuje se sportovní areál Bavlna a terasy pod kanovnickými domy. Před schválením žádosti o dotaci je projekt na vybavení sálu a prostor hradecké Filharmonie. U dalších projektů se žádosti o dotaci teprve připravují. To se týká třeba stavby lávky pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu, rekonstrukce náměstí 28. října a přilehlé části Dukelské ulice, rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe nebo Bílé věže. Připravují se také rozsáhlé úpravy Šimkových sadů.

V rámci IPRM Centrum bylo do současnosti městu proplaceno přibližně 24,5 milionu korun dotačních prostředků. Vzhledem k tomu, že se většina projektů teprve realizuje nebo je ve fázi projektové přípravy, bude největší podíl dotačních prostředků čerpán v letech 2012 a 2013. „U připravovaných projektů již nebude možné z důvodu úsporných opatření využít finančních prostředků alokovaných státem, sníží se proto celková dotace v rámci celého IPRM Centrum v rozpočtovém období 2007 až 2013 z 509,3 milionu korun na 467,96 milionu korun, což je snížení o 41,34 milionu korun. Celá dotace musí být vyčerpána k 30. červnu 2015,“ uvedl manažer IPRM Václav Hartman.

V současné době byla vyhodnocena druhá výzva pro předkládání projektů do IPRM Centrum, ze dvou přihlášených projektů uspěl pouze projekt na stavební úpravy Gymnázia J. K. Tyla.

Od 1. září roku 2009 je vyhlášena kontinuální výzva pro příjem žádostí o zařazení do seznamu dílčích projektů předkládaných do tematických operačních programů. To jsou projekty, které budou uskutečněny dalšími subjekty, ale přispějí k cílům IPRM. Tyto projekty si podávají či plánují podat například Univerzita Hradec Králové (UHK), Lékařská a Farmaceutická fakulta UK, Fakultní nemocnice a další. V rámci těchto takzvaných TOP projektů by mělo být v zóně IPRM investováno do zhruba stovky projektů téměř 4,4 miliardy dotačních korun. Mezi významné TOP projekty patří například dostavba kampusu univerzity, stavba výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové nebo projekt Inovace vysokoškolského vzdělávání na UHK.

Projekt Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Regionální operační program NUTSII Severovýchod

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty