Prostor ve Střelecké 748 možná změní nájemce

Mediálně sledovaný pronájem nebytových prostor, jež byl loni rozhodnutím rady města přiřknut občanskému sdružení CIVITAS PER POPULI, byl dnešním dnem vypovězen. Zítřkem počínaje bude tento prostor k dispozici na úřední desce magistrátu a jakýkoliv jiný subjekt má možnost se do výběrového řízení přihlásit a stát se v budoucnu jeho nájemcem za cenu, jež bude vycházet z platné vyhlášky města.

Loni v květnu bylo řádně vypsáno a zveřejněno na úřední desce magistrátu města výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Střelecké ulici č. p. 748 o celkové ploše 172 m2, z toho první nadzemní podlaží 84 m2 a druhé nadzemní podlaží 88 m2 s minimální nabízenou cenou 1500 Kč/m2/rok.  

Do konce dubna reflektoval na tuto nabídku jediný zájemce, jímž bylo zmíněné občanské sdružení, tenkrát zastoupené Vladimírou Šilhánkovou. Sdružení nabídlo cenu 25 Kč/m2/rok a předložilo záměr vybudovat v těchto nebytových prostorách „Informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum Salonu architektury Hradec Králové“.

Na veřejném otevírání obálek o pár dní později bylo konstatováno, že navrhovaná cena žadatele je nižší, než cena stanovená v tomto případě jako minimální. Žadatel nesplnil tudíž podmínky výběrového řízení. Kolegium primátora 10. května rozhodlo o zveřejnění tohoto záměru na úřední desce magistrátu. Což se stalo 12. května, kdy byl na úřední desce zveřejněn záměr pronájmu těchto nebytových prostor zmíněnému občanskému sdružení za nabídnutou cenu. Ve lhůtě pro podání připomínek, která čítala 15 dnů ode dne zveřejnění, přišly tři připomínky, které zpochybňují cenu 25 Kč/m2/rok a zároveň žádají vypsat nové výběrové řízení.

15. června rada města projednala pronájem těchto nebytových prostor občanskému sdružení CIVITAS PER POPULI. Radním bylo sděleno, že v daném termínu jiná nabídka nepřišla. Rada také v tentýž den doporučila předložený materiál stáhnout a připravit jej s pozitivním usnesením na pokračující zasedání rady dne 22. června 2010, která pronájem schválila.

Nové vedení města v rámci prověřování smluv shledalo, že jedna z došlých připomínek splňuje znaky cenové nabídky a rozhodlo se s ohledem na celou záležitost dát občanskému sdružení z prostor výpověď. V rámci zcela transparentního postupu, tak dá tak možnost jakémukoliv subjektu, který splní zákonné podmínky, ucházet se o pronájem v novém výběrovém řízení.

V minulých dnech byla vyvěšena na úřední desce za cenu 1500 Kč/m2/rok možnost pronájmu sousedních nebytových prostor (bývalá prodejna 100 Mega). Ve lhůtě se však žádný zájemce nepřihlásil, proto bude v tomto případě postupováno přesně podle příslušné vyhlášky. Výzva k pronájmu byla vyvěšena přímo v místě na výloze.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty