Místní poplatky pro letošní rok ve stejné výši

Místní poplatky - ilustrační foto Bez obav mohou letos čekat obyvatelé města Hradce Králové složenky pro platby místních poplatků. Poplatky, které letos Hradečané zaplatí, kopírují zhruba loňské cifry. A to ať už jde o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství nebo o nejčastější platbu za komunální odpad.

Z pohledu občana je nejčastějším místním poplatkem platba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platí jej všechny osoby s trvalým pobytem ve městě Hradec Králové a vlastníci rekreačních staveb na území města a to do 25. dubna příslušného kalendářního roku.

 „Poplatek i na rok 2011 činí 500 Kč a je už na své maximální výši. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup hradeckých občanů je sazba poloviční, tedy 250 Kč/rok. Zastupitelé v novém složení podpořili zachování věkové hranice 70 let pro poloviční sazbu poplatku za odpad. Senioři od 70 let platí jako v minulém roce 250 Kč ročně. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozené,“ upřesnil Jindřich Frydrych, vedoucí ekonomického odboru.

Poplatek ze psů zaplatí do 25. dubna příslušného kalendářního roku držitelé psů s trvalým pobytem v našem městě.

„Základní sazba poplatku za prvního psa je ročně 1200 Kč. Za psa v rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, 300 Kč. U držitelů psů, kteří mají jediný zdroj příjmů z důchodu nebo pobírají sirotčí důchod, činí roční sazba 200 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%,“ vysvětluje Frydrych.

Sazby poplatků jsou již několik let stabilní a představují poměrně významnou skupinu obecních příjmů. Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Výběr poplatků tvoří kolem 5 % daňových příjmů města.

„ Počet neplatičů poplatků za loňský rok kopíruje stav z roku 2009,“ uzavírá Frydrych.

Město Hradec Králové vybírá dle platných vyhlášek místní poplatky ze psů, za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, poplatek z ubytovací kapacity, za komunální odpad a za užívání veřejného prostranství. Veškeré informace týkající se sazeb, splatností a formě úhrad jednotlivých místních poplatků najdou občané na webu města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty