Místní poplatky je možné uhradit i v předtermínu

Ilustrační foto Místní poplatky - za komunální odpad a za psy - mohou občané zaplatit v naléhavých případech dřív, než obdrží složenku. 

Místní poplatek za komunální odpad se platí na účet 78-7736260237/0100, místní poplatek ze psů se platí na účet 8010-426511/0100.

Při placení poplatku bez složenky je však nutné uvést správný variabilní symbol, který je většinou shodný jako v předchozím roce, jistější je ověřit si ho telefonicky na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek, tel. 495 707 235-7. Doporučujeme však všem občanům vyčkat na doručení složenek, na kterých jsou veškeré údaje k platbě uvedeny.

Splatnost obou výše uvedených poplatků je 25. dubna 2011 a složenky budou všem občanům včas doručeny.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty