Město se změnou územního plánu Na Plachtě zatím vyčká

Plachta Jako předposlední bod měli dnes zastupitelé projednávat návrh na pořízení změny územního plánu č. 221 týkající se lokality Na Plachtě 3 často spojované se zřízením další přírodní památky. Návrh usnesení byl nakonec v průběhu jednání upraven a zastupitelé doporučili výborům, aby se lokalitou zabývaly. Jedná se o pozemky, které městu nepatří a nikdy v historii nepatřily. Více jasno by mělo vnést do problematiky až květnové zastupitelstvo a ekonomická analýza, kterou vypracuje odbor hlavního architekta.

Zastupitelstvo města Hradce Králové rozhodlo 26. ledna 2010 o tom, že vyčká na rozhodnutí orgánu ochrany přírody, kterým je v této věci kraj. Ten schválil vznik přírodní památky Na Plachtě 3 už 15.února 2011 a některým vlastníkům započala běžet lhůta  na odvolání v délce 15 dnů. Odvolání vlastníků pozemků řeší v současné době ještě Ministerstvo životního prostředí, které čerpá lhůtu 90 dnů a bude mít v této rozhodovací věci poslední slovo.

Lhůta pro ministerstvo vyprší odhadem v červnu letošního roku a nastat mohou tři varianty, a sice že ministerstvo buď potvrdí rozhodnutí kraje, nebo vyhoví námitkám vlastníků, a nebo vrátí krajskému úřadu k přepracování rozhodnutí právě proto, že uzná některé námitky jako opodstatněné.  Jasno ve věci bude zřejmě nejdříve až stanovisko ministerstva zhruba v červnu.

Zastupitelstvo dnes po diskusi nehlasovalo o původním navrženém usnesení o pořízení změny územního plánu, ale uložilo výborům pro životní prostředí a územní plánování a rozvoj, aby se danou oblastí zabývaly a na květnovém zastupitelstvu by pak jejich zástupci předložili vhodné řešení této problematiky. Do 20. května by pak hlavní architekt města měl zpracovat ekonomickou analýzu řešeného území.

Na Plachtě 1 - tuto přírodní památku vyhlásilo město Hradec Králové vyhláškou č. 9/1998 v květnu 1998. V rozsahu přírodní památky Na Plachtě 1 byla vyhlášena Evropsky významná lokalita nařízením vlády 371/2009 Sb., pod kódem CZ0523010.

Na Plachtě 2 - tuto přírodní památku zřídilo Ministerstvo životního prostředí v březnu 1998 vyhláškou č. 81/1998 Sb. V rozsahu přírodní památky Na Plachtě 2 byla vyhlášena Evropsky významná lokalita nařízením vlády 371/2009 Sb., také pod kódem CZ0523010. Jedná se o jeden společný kód pro obě přírodní památky s názvem Evropsky významné lokality „Na Plachtě“.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty