Město přispělo ke vzniku Preventivně informačního centra Policie ČR

Preventivně informační centrum Kyberšikana, gamblerství, domácí násilí, problematika drog či nebezpečí virtuální komunikace jsou některými z aktuálních témat přednášek pro široké spektrum Hradečanů od dětí až po seniory v nově otevřeném centru v areálu policie v Malšovicích. Zrodu projektu město pomohlo 200 tisíci korunami.

Policie České republiky disponuje nejvíce informacemi o trestné činnosti, o jejím vývoji a o možnostech ochrany. V preventivním informačním centru tak může individuální formou cenné zkušenosti předávat občanům města. Zařízení se nachází v malšovickém areálu Policie České republiky, Územního odboru Hradec Králové, v první bodově za služebním parkovištěm u křižovatky ulic Mrštíkova a Náhon. Všechny služby centra jsou poskytovány zdarma, provozní doba je vždy po předchozí domluvě s pracovníky Preventivně informační skupiny.

„Z hlediska komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb ve městě je jedním z úkolů rozvoj primární prevence na školách. V současné době je v převážné míře zajištěna strážníky městské policie a neziskovými organizacemi. Dalším úkolem je právě zajištění informování občanů a preventivní poradenská činnost na úseku ochrany před trestnou činností, k čemuž je naše státní policie nejvíce kompetentní,“ dodává k zahájení činnosti centra vedoucí magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marek Šimůnek.

Po krátké prohlídce nového centra byly hlavním tématem diskuse primátora Zdeňka Finka a ředitele Krajského ředitelství policie Petra Přibyla konkrétní kroky spolupráce a postupy např. při zajištění bezpečnosti občanů a ochraně majetku při očekávaném jarním fotbalovém utkání s hostujícím FC Baník.

„S městskou policií jsme partneři, na spoustě aktivit se podílíme společně,“ upřesnil Petr Přibyl. Centrum vzniklo rekonstrukcí prostor v roce 2010. Náklady na vybudování činily celkem 269 tisíc korun, kdy částkou 200 tisíc korun se podílelo město Hradec Králové a zbylých 69 tisíc korun investovalo krajské ředitelství policie.

Přestože není běžné, aby město ze svého rozpočtu podporovalo státní správu, v případě příspěvku na vybavení preventivně informačního centra nejde o podporu standardních činností Policie ČR, ale o příležitost zlepšit netradičním způsobem komunikaci této složky s hradeckou veřejností všech věkových skupin.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty