Město i stát chrání Plachtu společně

Rybníček před jízdárnou Město Hradec Králové a Ministerstvo životního prostředí se shodly na ochraně přírodní památky Na Plachtě i dalších ekologicky cenných lokalit.

Přírodní památku Na Plachtě 2 zřídilo Ministerstvo životního prostředí v březnu 1998 vyhláškou č. 81/1998. V květnu téhož roku k ní přibyla přírodní památka Na Plachtě 1, kterou vyhlásilo město Hradec Králové vyhláškou č. 9/1998.

V letošním roce předložilo po dohodě s městem MŽP vládě návrh na zapsání tří Evropsky významných lokalit, které se nacházejí na území nebo v majetku Hradce Králové.

Evropsky významná lokalita byla nařízením vlády 371/2009 Sb. vyhlášena v rozsahu přírodní památky Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2 pro tři uvedené druhy živočichů (čolek velký, vážka jasnoskvrnná, modrásek očkovaný), dále byly jako EVL vyhlášeny Mazurovy chalupy a Piletický a Librantický potok (šidélko ozdobné).

Petice předaná Královéhradeckému kraji koncem listopadu 2009 nyní požaduje vyhlášení další přírodní památky Na Plachtě 3, a to na pozemcích, které však městu nepatří a nikdy v minulosti ani nepatřily. Město Hradec Králové se proto striktně drží nestranného postoje, protože nechce být vtaženo do sporu mezi vlastníky pozemků a zúčastněnými iniciátory petice, který může rozhodnout pouze Královéhradecký kraj.

Pokud příslušný orgán ochrany přírody (KHK) novou přírodní památku vyhlásí, zapracuje město tuto skutečnost do svého územního plánu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty