Mateřské školy už mají nově své spádové obvody

Ilustrační fotografie [7. březen 2017]  Zcela nově zavádí česká legislativa pro obce, které jsou zřizovateli mateřských škol, povinnost vymezit školské obvody i pro mateřské školy. Aby město tomuto požadavku zákonodárců vyhovělo, muselo prostřednictvím obecně závazné vyhlášky přiřadit ulice ve městě vždy spádově k dané mateřské škole. Obecně závazná vyhláška nově vymezuje jednadvacet spádových obvodů. Se zněním obecně závazné vyhlášky už souhlasili i městští zastupitelé a zveřejněna je také na úřední desce.  

Novela školského zákona zavádí do praxe povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti až šesti let a zároveň s tím povinnost zřizovatele mateřských škol vymezit jejich školské obvody. Podle tohoto zákona se také nově stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, přičemž výjimky stanoví zákon. Zákonný zástupce dítěte je povinen ho přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, ve kterém dítě trvale bydlí. Proto musí město na tuto skutečnost reagovat vydáním obecně závazné vyhlášky a stanovit nově obvody mateřských škol. Město při vytváření této vyhlášky uplatnilo stejná pravidla jako při vymezení obvodů u škol základních.

„Při zpracování návrhu na  vymezení školských  obvodů spádových mateřských škol  jsme vycházeli z demografického vývoje na území města, z  počtu dětí s trvalým pobytem v jednotlivých ulicích města  a z  maximálního možného počtu dětí, které jednotlivé mateřské školy mohou pro další školní rok přijmout, také jsme přihlédli k  výsledkům přijímacího řízení mateřských škol v minulých letech,“ vysvětluje Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Dokument bude platit po schválení zastupitelstvem, tedy už pro nadcházející zápisy do mateřských škol, které se letos uskuteční 12. a 13. května.

V uplynulých letech město situaci s nedostatkem míst v mateřských školách řešilo výstavbou nových mateřských škol  v lokalitách, kde byla poptávka po místech vysoká a převyšovala volnou kapacitu. Takovou lokalitou bylo Moravské Předměstí, kde vyrostly dvě mateřské školy Podzámčí a Pohádka při ZŠ Mandysova, v Malšovicích mateřská škola Holubova, ve Svobodných Dvorech mateřská škola K Meteoru a v Kuklenách mateřská škola v Markově ulici. Další možností, kterou jsme měli, bylo navyšování kapacity v ostatních mateřských školách za cenu stavebních úprav interiérů a hygienických zařízení tak, abychom vyhověli přísným hygienickým normám.

„V současné době se nám dle podrobných demografických analýz jeví kapacita v mateřských školách dostatečná a můžeme predikovat, že umístíme všechny děti čtyřleté a starší, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu spádových mateřských škol. Je nutné podotknout, že spádové obvody mateřských škol zajišťují rodičům konformitu v tom, že mají ve spádové mateřské škole zajištěné místo. Ale je třeba zdůraznit, že rodič není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit jinou  mateřskou školu podle své úvahy,“ vysvětluje Milan Jaroš, náměstek zodpovědný za oblast školství. V nespádové mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí, pokud rodiči vybraná mateřská škola nebude mít volnou kapacitu. Počet volných míst v mateřských školách závisí především na počtu dětí, které nastoupí k povinné školní docházce.

Školské obvody spádových mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, se stanovují takto:

 1. školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127, tvoří ulice:

  Akademika Hejrovského, Balbínova, Bidlova, Botanická, Bratří Čapků, Buzulucká, Československé armády, Divišova, Dlouhá, Eliščino nábřeží, Franušova, Havlíčkova, Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Chmelova, Ignáta Hermana, Jan Koziny, Jarošova, Jiráskovy sady, Karla Tomana, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského, Kotěrova, Křižíkova, Kubištovy sady, Ladova, Ludovíta Štúra, Malé náměstí, Mostecká, Mýtská, Na Hradě, Na Kropáčce, Nábřeží U Přívozu, Nálepkova, náměstí Jana Pavla II., náměstí Osvoboditelů, náměstí Svobody, Nezvalova, Opletalova, Orlické nábřeží, Palackého, Pelclova, Pivovarská flošna, Pivovarské náměstí, Plácelova, Radoušova, Rautenkrancova, Rokitanského, Rokycanova, 17. listopadu, Skupova, Smetanovo nábřeží, Soukenická, Šimkova, Špitálská, Švendova, Tomkova, U Kavalírů, U Soudu, Uzavřená, Úzká, V Kopečku, Velké náměstí, Zieglerova;

 2. školský obvod Mateřské školy Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495, tvoří ulice:

  Bezručova (od ulice Veverkova), Boženy Němcové, Červený dvůr, Družstevní, Dykova, Erbenova, Farářství, Fibichova, Foerstrova, Honkova, Hrubínova, Hybešova, Ivana Olbrachta, Janáčkova, Jiráskovo náměstí, Jungmannova (od ulice Veverkova), Karolíny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Medkova, Na Rybárně, Odlehlá, Opatovická, Poděbradova, Raisova, Rašínova třída, Rubešova, Sedláčkova, Sokolovská, Sovova, Šmeralova, Třebízského, Turinského, U Zvoničky, Václavkova, Veverkova, Vydrova, Wintrova, Zeyerova;

 3. školský obvod Mateřské školy, Hradec Králové, Kampanova 1488, tvoří ulice:

  Albertova, Baarova, Blažíčkovo náměstí, Bezručova (po ulici Veverkova), Bozděchova, Břetislavova, Čechova, Dukelská třída, Fráni Šrámka, Gebauerova, Gočárova třída, Habrmanova, Hálkova, Haškova, Herbenova, Horova, Hořická, Chelčického, Jeronýmova, Jiřího Purkyně, Jungmannova (po ulici Veverkova), Kampanova, Karla Čapka, Kollárova, Labská kotlina, Letců, Mánesova (po Ulrichovo náměstí), Nádražní, náměstí 28. října, Nerudova, Otokara Březiny, Pavla Hanuše, Polákova, Prokopa Holého, Puškinova, Riegrovo náměstí, S. K. Neumanna, Seydlerova, Sladkovského, Střelecká, Sukovy sady, Tylovo nábřeží, U Koruny, Ulrichovo náměstí, V Koutech, V Lipkách, Vrchlického, Všehrdova, Wolkerova, Zamenhofova;

 4. školský obvod Mateřské školy Klíček, Hradec, Urxova 342, tvoří ulice:

  Bendlova, Boleslavova, Brněnská („stará“), Fričova, Hoděšovická, Husova, K Hvězdárně, Lesní, Mužíkova, Na Dřevěnce, Na Pastvinách, Nad Rozárkou, Národních Mučedníků, Partyzánská, Pešinova, Pod Vodárnou, Pod Zámečkem, Prašingerova, Přemyslova, Střední, Svatováclavské náměstí, U Myslivny, Urxova, Za Poštou;

 5. školský obvod Mateřské školy Lužická, Hradec Králové, Severní 842, tvoří ulice:

  Brandlova (od ul. Bří. Štefanů k ul. Markovická), Březová, Bratří Štefanů (od ulice Brandlova  k ul. Pospíšilová), Gagarinova, Jánošíkova, Ječná, Jižní, Kaplířova, Krátká, Kubelíkova, Lidická, Luční, Lužická, Markovická, Myslbekova, Myslivečkova, Na Drážkách, Na Střezině, Okružní, Orlická, Pilnáčkova, Polní, Pospíšilova, Pouchovská (k železničnímu přejezdu), Severní, Sládkova, Slavíčkova, Slezská, Třída SNP, Uhelná, Vrázova;

 6. školský obvod Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143, tvoří ulice: 

  A. Malé, Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Strání, Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Třída Edvarda Beneše (pouze čp. 1411 až 1417), Velehradská;

 7. školský obvod Mateřské školy Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15, tvoří ulice:

  Dolní, Do Luh, Formánkova, Horní, Ke Křížku, K Chatám, K Polabinám, K Rybníku, Na Zálesí, Pod Lesem, Pod Svahem, Roudničská, Sekaninova, Svatojánská, Šantrochova, V Mlejnku, Ve Svahu, Viničná, Zalomená, Zámeček;

 8. školský obvod Mateřské školy Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373, tvoří ulice:

  Dobroslavova, Domečkova, Exnárova, Hradecká, K Labi, Křivá, Labská louka, M. Majerové, M. Pujmanové, Machkova, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Pískách, Na Potoce, Okrajová, Příčná, Rybářská, Sezemická, Sokolská, Stříbrná náves, Suchého, Ševčíkova, Školská, Štefánikova, Třebešská, Třída Edvarda Beneše (pravá část směrem z města), Ve Stromovce, Vysocká, Zborovská;

 9. školský obvod Mateřské školy, Hradec Králové, Třebechovická 837,  tvoří ulice:

  Bieblova, Blahoslavova, Borová, Brandlova (po ulici Bří. Štefanů), Bratří Štefanů (od ulice Brandlova do Svinar), Břidličná, Citrusová, Divecká, Dubina, Dubinská, Holečkova, Javorová, Ječná (po ulici Orebská), K Borku, K Dehetníku, K Lesu, Ke Kopaninám, Ke Splavu, Kladská, Kociánovice, Kovová, Květná, Librantická, Lipová, Malinová, Manželů Zemánkových, Markovice, Mokrá, Na Kopci, Na Letné, Na Mlejnku, Na Ohradě, Na Opuce, Na Sádkách, Na Stávku, Obecní, Orebská, Orličan, Osada Vycházejícího slunce, Ostrov, Ostrovní, Ostružinová, Panelová, Parlament, Piletická, Pod Haltýřem, Podhůrská, Požární, Slatinská, Stará Polní, Stavební, Stříbrná, Svinarská, Šípková, Školní, Švabinského, Tichá, Točná, Topolová, Trávní, Třebechovická, U Háječku, U Jednoty, U Koše, U Mlýna, U Plováren, U Trati, U Vody, V Poli, Vavákova, Vážní (od ulice Panelová po ulici Vavákova), Větrná, Víta Nejedlého, Vrbová, Za Školou, Zahradnická, Zemědělská;

 10. školský obvod Mateřské školy, Hradec Králové - Věkoše, K Sokolovně 349, tvoří ulice: 

  Akademika Bedrny, Collinova, Černilovská, Dřevařská, Gruzínská, Jana Černého, Jaroměřská, K Radaru, K Sokolovně, K Úvrati, K Zastávce, Kyjevská, Lomená, Malá, Na Barvínku, Na Dubech, Na Humpolci, Na Kopečku, Na Lučinách, Na Paloukách, Na Rybníce, Na Valince, Na Zahrádkách, Nad Oborou, Pod Kopcem, Pouchovská (po železniční přejezd), Rusecká, Růženy Naskové, Smiřická, Spořilovská, Široká, Truhlářská, U Kovárny, U Mostku, U Potoka, V Lukách, Vážní (po ulici Panelová), Věkošská, Velká, Východní, Výrobní, Za Hřbitovem, Za Kostelem, Za Veterinou, Za Zelárnou, Zadní, Zahradní, Žitná;

 11. školský obvod Mateřské školy Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093, tvoří ulice:

  Antonína Petrofa, Adolfa Doležala, Brněnská („nová“ po ulici Mrštíkova), Cejpova, Čajkovského, Emy Destinové, Gollova, Holická, Hradečnice, K Aleji, K Osadě, Kpt. Fechtnera, Kmochova, Krapkova, Miroslava Hájka, Na Brně, Na Cvičišti, Na Drahách, Na Hrázce, Na Konečné, Na Občinách, Na Plachtě, Průběžná, Rozkvět Míru I., Rybova, Štechova, Tovární, U Parku, U Střelnice, Za Humny, Za Jízdárnou, Za Lípou;

 12. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166, tvoří ulice:

  Březhradská, Grégrovo náměstí, Jasmínová, K Potoku, Nový Březhrad, Obvodní, Poštovní, Rovná, Šeříková, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu;

 13. školský obvod Základní školy a Mateřské školy Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140, tvoří ulice:

  Ambrožova, Baťkovo náměstí, Čelakovského, K. H. Máchy, Klumparova, M. D. Rettigové, Mánesova (po Ulrichovo náměstí), Masarykovo náměstí, náměstí 5. května, Průmyslová, Resslova, Sadovská, Srdínkova, Šafaříkova, Škroupova, Švehlova, Třída Karla IV., Wonkova, Želivského;

 14. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové- Malšova Lhota, Lhotecká 39, tvoří ulice:

  Akátová, Bělečská, Bezová, Jalovcová, K Břízkám, Kopretinová, Leknínová, Lhotecká, Olšová, Sadová, Stříbrný potok, Trnková, Vřesová;

 15. školský obvod Základní školy  a Mateřské školy Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434, tvoří ulice: 

  Durychova, Jana Masaryka, Kejzlarova, Mandysova, Na Rozhraní, Pajkrova flošna, Potoční, Slunečná, Souběžná, Štolbova, Třída Edvarda Beneše (levá část ulice směrem z města mimo čp. 1411 až 1417);

 16. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, tvoří ulice:

  Buková, Hlavní, Jasanová, Jedlová, Jilmová, K Biřičce, K Cikánu, Modřínová, Na Biřičce, Nad Rybníky, Na Výsluní, Na Úvoze, Osiková, Profesora Smotlachy, Smrková;

 17. školský obvod Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420, tvoří ulice:

  Antonína Dvořáka, Bekova, Bezejmenná, Bohuslava Martinů, Cimlerova, Dědkova, Dobrovského, Drahoňovského, Hronkova, Husitská, Jana Krušinky, Jateční plácek, Jičínská, Jindrova, Klidná, Kotrčova, Koutníkova, Kydlinovská, Labská vodárna, Maxe Malého, Mikoláše Alše, Mládeže, Mlýnská, Na Důchodě, Na Okrouhlíku, Na Valše, Náchodská, Oskara Nedbala, Petra Jilemnického, Plotišťská, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, Říčařova, Říční, Sušilova, Šmilovského, Trutnovská, U Dřevony, U Fotochemy, U Kulturního domu, U Labe, U Melounky, U Náhona, U Sokola, V Končinách, V Tůních, Vančurovo náměstí, Višňová, Voborníková, Vocelova;

 18. školský obvod Základní školy a Mateřské školy,  Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198, tvoří ulice:

  Anenské náměstí, Banskobystrická, Borovinka, Denisovo náměstí, Dělnická, Gogolova, Jiráskova, Kalendova, Kampelíkova, Koželužská, Krunertova, Křížkovského, Kubcova, Kubištova, Kudrnova, Kutnohorská, Ležáky, Libišanská, Machovcova, Markova, Na Stružce, náměstí E. F. Buriana, Ořechová, Pálenecká (po ulici Nová), Pardubická, Pražská třída, Růžová, Slepá, Stěžerská, Šumperská, Tomáškova, U Svodnice, V Domkách, Vilová, Vlčkovická, Za Škodovkou, Zdeňka Wirtha, Zelená;

 19. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66, tvoří ulice:

  Boční, Bohdanečská, Cihlářská, Drtinova, Dvorská, Františka Tichého, Františka Žaloudka, Hannova, Chaloupky, Jabloňová, K Dolíkám, K Metelce, K Meteoru, Klacovská, Kochanova, Meruňková, Nová, Ovocnářská, Pálenecká (po ulici Nová), Postranní, Spojovací, Třešňová, U Cihelny, U Studánky, Zahrádkářská;

 20. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefcova 1092, tvoří ulice:

  Antala Staška, Brněnská („nová“ od ulice Mrštíkova po Moravský most), Františka Halase, Fučíkova, Hrdého, Moravská, Mrštíkova, Na Kotli, Náhon, Pekařova, Písečná, Šemberova, Štefcova, Vachkova;

 21. školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Úprkova 1, tvoří ulice:

  Dubová, Františka Šubrta, Holubová, Jandova, K Orlici, Kaštanová, Klášterského, Líznerova, Malšovická, Miřiovského, Přespolní, Přímská, Rozkvět Míru II., Růženy Jesenské, Sportovní, Sukova, U Pastvišť, Úprkova, Zákrejsova, Zámostí.

Obecně závazná vyhláška je k dispozici také na úřední desce magistrátu města: http://edeska.mmhk.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=20832

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty