Kužely pomáhají chránit majetek města

Kuzely Na místech, kde řidiči ve zvýšené míře porušují zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, jsou postupně instalovány železné kužely tzv. batarda.

Nejčastěji řidiči parkují na chodnících, čímž dochází k jejich poškození a to včetně inženýrských sítí uložených pod nimi. Batarda jsou položena na vozovce volně, nejsou zabudována. Místa, kam jsou kužely umísťovány, vzejdou buď ze silničního správního úřadu, z Policie ČR nebo jejich umístění doporučí správce komunikace (Technické služby Hradec Králové). Podněty vycházejí i od samotných občanů. Tato vytipovaná místa jsou pak projednána v Pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. Přesné umístění schválí silniční správní úřad z pohledu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a správce chodníku je pak umístí. 

Výsledkem je ochrana majetku statutárního města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty