Konec týdne bude patřit zápisům do škol

Základní školy - zápisy Tento pátek započnou zápisy do prvních tříd sedmnácti základních škol zřizovaných městem. V loňském roce bylo zapsáno 829 chlapců a děvčat s trvalým bydlištěm v Hradci Králové a 93 mimohradeckých dětí. Podobný počet zapsaných prvňáčků očekává město i v roce letošním.

Všechny základní školy, které zřizuje statutární město Hradec Králové, připravily na sklonku minulého roku dny otevřených dveří, které jsou určeny zejména pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Cílem bylo usnadnit orientaci v nabídce škol a osobně prostředí vybrané školy navštívit.  

„Každá základní škola má svou spádovou oblast, to znamená, že rodiče budoucího žáka mají jistotu, že jejich prvňáček bude do základní školy přijat. Podle statistických údajů očekáváme přibližně 800 dětí,“ řekla Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

O odklad povinné školní docházky požádalo 149 rodičů budoucích prvňáčků. Srovnatelný počet je možné čekat i v roce letošním.

Zápisy se budou konat v pátek 21. ledna 2011 od 13 do 17 hodin a v sobotu 22. ledna 2011 od 9 do 12 hodin. U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte.

Do mateřských škol zřizovaných městem se zápis uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna 2011.

Školy zřizované Statutárním městem Hradec Králové, seznam najdete zde. Některá zařízení zahrnují základní školu i mateřskou školu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty