Knížky i čtenáři dostali nové zázemí

[11. říjen 2017]  Pobočka Knihovny města Hradce Králové na Slezském Předměstí se minulý týden po rekonstrukci opět otevřela svým čtenářům. Vedle původního záměru výměny dosluhujících a neotvíratelných výloh v rámci postupné revitalizace objektu Severky se podařilo pobočku celkově rekonstruovat a vybavit novým interiérem.

Z částí zázemí knihovny byl vytvořen víceúčelový sálek pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro děti i dospělé, namísto chodby vznikla dvě sociální zařízení. Moderní interiér respektující vizuální styl knihovny města s mobilními prvky umožňuje přestavitelnost prostoru pro různé typy pořadů a tvoří pohodlná zákoutí pro studium či relaxaci. Návštěvníci
jistě ocení i propojení s parkem a možnost venkovního posezení.
Pobočka knihovny na Slezském Předměstí je bezbariérová a nabízí oddělení pro dospělé čtenáře i pro děti, patří i do systému Míst přátelských rodině, kde je k dispozici přebalovací pult, mikrovlnná trouba, hračky a zázemí pro děti.
Zdejších 1800 registrovaných čtenářů si ročně půjčí zhruba 70 tisíc knih a časopisů. Pobočka má k dispozici 30 tisíc knih, 40 titulů časopisů, čtečku e-knih, deskové hry, didaktické hry a pomůcky pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami či hravé kufříky. Knihovna vedle
výpůjčních služeb včetně využití biblioboxu umožňuje také na čtyřech počítačích zdarma přístup k internetu, pořádá besedy a přednášky pro dospělé, výtvarné dílny či akce pro rodiny s dětmi. Do široké nabídky patří i besedy a soutěže pro školky a školy i speciální vzdělávací zařízení pro děti s handicapem včetně celoročních čtenářských her a pořádání Noci s Andersenem. Knihovna je také místem pro setkávání, trávení volného času, pro studium i relaxaci. Stavební práce v hodnotě 1,8 milionu korun financovala Správa nemovitostí HK, obměnu interiéru v ceně téměř 1,5 milionu korun zajistila Knihovna města Hradce Králové, finanční prostředky na stěhovací služby, knihovnické pomůcky a grafické prvky poskytlo knihovně město Hradec Králové. Původní vybavení bude dále využito v jiné pobočce, protože
knihovna trvale recykluje použitelné vybavení v rámci své pobočkové sítě.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty