Když ze střech hrozí nebezpečí

Sníh na střechách K označení nebezpečných míst, kam může dopadnout sníh či led ze střech, jsou stále častěji voláni městští strážníci. Sněhové převisy a rampouchy mohou ohrozit nejen procházející chodce, ale škody působí mnohde i na zaparkovaných vozidlech.

„Přivolat hlídku k ohraničení nebezpečného prostoru vymezovací páskou mohou občané zavoláním na linku 156,“ říká mluvčí městské policie Eva Čížková. „O tuto službu je zájem a zejména v období oblevy vyjíždějí naši strážníci k několika případům denně.“

Odpovědnost za bezpečné provozování staveb, kam patří mimo jiné i snižování nebezpečí narušení statiky střech zatížených sněhem jeho pravidelným odstraňováním, mají ze zákona vlastníci a provozovatelé budov. Jednotky Hasičského záchranného sboru zasahují pouze v případech, kdy se jedná o bezprostřední ohrožení životů, zdraví popř. majetku občanů, a to hlavně na budovách zdravotnických zařízeních, škol a školek apod. a na místech, kde se shromažďuje větší množství osob. Také místní jednotky dobrovolných hasičů odstraňují na požádání sníh ze střech obecních budov. Občané si musejí firmu na odklizení sněhu zajistit na svoje náklady nebo sníh odstranit vlastními silami.

„Pokud si lidé odstraňují sníh ze střech sami, měli by dbát zvýšené opatrnosti. Na střeše se pohybovat opatrně, aby nedošlo k proboření nebo podsmeknutí. Sníh by se neměl hromadit na jednom místě, ale odklízet rovnoměrně. Dbát zvýšené opatrnosti při shazování ze střech do okolí, aby nedošlo ke zranění procházejících osob. Nejlépe je určitý prostor kolem budovy ohraničit a vytyčit pro chodce,“ radí mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty