K zápisům do mateřských škol přišlo 1239 dětí

Ilustrační foto Velký zájem. Takové byly zápisy do městských mateřských škol, které se konaly v pátek 8. a v sobotu 9. dubna. Rodičů a jejich dětí přišlo 1239. Celková kapacita hradeckých mateřských škol je 2657 míst, což je o pětasedmdesát víc než vloni, počet volných míst pro nadcházející školní rok bude 770.

Jak velký rozdíl mezi počtem žádostí a počtem přijatých dětí bude, však zatím není jasné. „Ve čtvrtek 14. dubna proběhne s ředitelkami mateřských škol dohodovací řízení, ze kterého vyplynou konečná čísla letošního zápisu,“ tvrdí vedoucí odboru školství magistrátu Alena Synková. Dodala, že počet zájemců o předškolní vzdělávání bude nakonec určitě nižší než uvedených 1239.

„I když jsme stanovili, že rodiče mohou podat jen jednu žádost na jimi vybranou mateřskou školu, určitě se v tomto objemu žádostí najdou duplicity,“ vysvětluje jeden z důvodů. K zápisu navíc přišlo 83 dvouletých dětí, které proto patří do jeslí, 279 dětí narozených od září do prosince 2008, 207 dětí, jejichž rodiče jsou s mladším sourozencem na rodičovské dovolené, a 46 žadatelů s trvalým bydlištěm mimo Hradec Králové.  „Nesmíme zapomínat, že dětí s odkladem povinné školní docházky se předpokládá kolem 150,“ doplnila informaci vedoucí odboru školství. 

Obec je ze zákona povinna zajistit podmínky pro vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je-li kapacita naplněna, ředitel omezí přijímání mladších dětí ve prospěch dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

„Zde je povinnost ředitele mateřské školy dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání a současně je to i právo rodiče k umístění dítěte do mateřské školy. Těchto dětí přišlo k zápisu 75,“ sdělila Alena Synková.

Město Hradec Králové se snaží zvýšit kapacitu svých mateřských škol. Pět desítek volných míst bude mít například nová mateřská škola v Kuklenách, kde se zápis uskuteční později.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty